Profiling PL/SQL met het package dbms_profiler (dutch)

0

Oracle biedt sinds Oracle 8i via het package DBMS_PROFILER ondersteuning voor profiling. In dit artikel, dat ook in Optimise zal verschijnen, zal dit package onder de loep genomen worden en zal het pldbg package geoptimaliseerd worden waarbij het gebruik van dynamisch PL/SQL wordt verbeterd en conditionele compilatie wordt gebruikt om de veranderingen te testen.

Zie voor documentatie en code: PLDBG version 2.0.0

About Author

Oracle Specialist @ Yellow Star SolutionsI am happy to be able to combine work and hobby. Software engineer since 1989. Bridge player since 1977 and dutch champion more than 10 times.

Comments are closed.