Profiling PL/SQL met het package dbms_profiler (dutch)

Gert-Jan Paulissen

Oracle biedt sinds Oracle 8i via het package DBMS_PROFILER ondersteuning voor profiling. In dit artikel, dat ook in Optimise zal verschijnen, zal dit package onder de loep genomen worden en zal het pldbg package geoptimaliseerd worden waarbij het gebruik van dynamisch PL/SQL wordt verbeterd en conditionele compilatie wordt gebruikt om de veranderingen te testen.

Zie voor documentatie en code: PLDBG version 2.0.0

Next Post

Calling a Servlet in Java Code through a Post Request - or: how Service Oriented we Are

For one of our current Java development efforts – a Web application based on JSP, Struts, Oracle ADF technologies – we had to develop functionality to transforms HTML documents into PDF files. Wrapping a previously built set of classes in a well defined interface, we quickly had the job done. […]
%d bloggers like this: