Tag: WebLogic

Gebruik van de “Standaard Zaak-en Documentservices 1.1” van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), almede MTOM/XOP t.b.v. een koppeling tussen diverse applicaties (gerealiseerd binnen OSB 11g) aangaande het proces van vergunningverlening voor een organisatie in de publieke sector

Voor een organisatie in de publieke sector werd aan AMIS gevraagd om met behulp van Oracle Service BUS 11g, een koppeling te realiseren tussen diverse applicaties aangaande het proces …

ADF Performance Monitor: Measuring Network Time to Browser and Browser Load Time

Recently we added a great new feature to the ADF Performance Monitor: network and browser load time information. Now you know exactly every end-user experience of your ADF application, …