Gebruik van de “Standaard Zaak-en Documentservices 1.1” van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), almede MTOM/XOP t.b.v. een koppeling tussen diverse applicaties (gerealiseerd binnen OSB 11g) aangaande het proces van vergunningverlening voor een organisatie in de publieke sector

Marc Lameriks 1

Voor een organisatie in de publieke sector werd aan AMIS gevraagd om met behulp van Oracle Service BUS 11g, een koppeling te realiseren tussen diverse applicaties aangaande het proces van vergunningverlening, zodat de daarbij benodigde gegevens eenvoudiger geautomatiseerd verwerkt konden worden. Belangrijke randvoorwaarden uit het Solution Design waren: het hanteren […]

Case Study: A Case of Fusion Middleware

Lucas Jellema

The story of NOPERU – the National Organization for Permits for Emissions and Resource Usage – is an interesting one. Because it reveals the business drivers for embarking on a journey of modernization, enterprise architecture and application of SOA principles using Oracle Fusion Middleware. It also outlines a roadmap: which […]

Implementing Web Services backed by a Database PL/SQL API using the Oracle Service Bus

Lucas Jellema 1

This article accompanies an article on the Architecture section of Oracle Technology Network (OTN): Implementing the Enterprise Service Bus Pattern to Expose Database Backed Services. It provides a detailed description of the implementation of the ESB architecture design pattern – the same that is introduced in the article on OTN […]