Dinsdag 16 juni - Verslag van JavaOne 2009 - in woorden, plaatjes en veel demo's javacode 9085791

Dinsdag 16 juni – Verslag van JavaOne 2009 – in woorden, plaatjes en veel demo's

 

Verslag van JavaOne 2009 – in woorden, plaatjes en veel demo’s
 
 
San Francisco, de eerste week van juni. Rond de 10.000 Java ontwikkelaars bezetten het Moscone conferentie-centrum – en kroegen in een straal van 300 meter daaromheen – om zich vijf dagen lang van ‘s morgens vroeg tot laat in de avond te laten volstoppen met Java en alles wat daarbij hoort. JavaOne 2009 bood een ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten, ervaring en uit te wisselen, de plannen van Sun en andere leveranciers te peilen en heel veel te zien van wat er is en binnenkort gaat komen binnen en rond Java.
 
 
Wouter van Reeven en Lucas Jellema van AMIS waren twee van de gelukkigen die JavaOne hebben bijgewoond en op dinsdag 16 juni gaan ze hun ervaringen delen met iedereen die daarvoor interesse heeft. Vanaf 17.30 start de bijeenkomst met diner en om 18.30 gaan we de inhoud in. En ook dit jaar belooft deze ‘Verslag van JavaOne’ sessie een zinderende bijeenkomst te worden. Met ondermeer de volgende onderdelen: Nieuws, Thema’s en Trends, Tools & Technologie, Demo’s en nog meer Demo’s. Iedereen die JavaOne niet heeft bijgewoond maar toch wel benieuwd is naar wat daar speelde is meer dan welkom om langs te komen. Maar als je wel naar JavaOne was zou het ook leuk zijn als je komt – om jouw indrukken ook te delen en misschien nog wat te zaken te horen die in de zaal naast de jouwe plaatsvonden. Aanmelden kan via: http://www.amis.nl/java. De inhoud in meer detail:
 
Nieuws
Welke belangrijke aankondigingen zijn gedaan? Welke impact heeft de Sun-Oracle combinatie? Wat was hot (vorig jaar) – maar was dat nu Not? En wat is nu wel Hot? Hoe gaat het met de Java Community?
 


Thema’s en trends
Wat waren de grote thema’s van de conferentie? Welke onderwerpen en rode draden liepen door de hele week heen en zijn de speerpunten van de leveranciers, de open source gemeenschap en de grote Java gebruikers? Waar houden de ‘thought-leaders’  zich mee bezig? We zullen het ondermeer hebben over Social Networking, Cloud Computing en het Mobiele Platform. Meer technologisch zien we veel aandacht voor thema’s als zoals Mashups, RESTful Services, Server Push, Data Grid, Complex Event Processing en Interoperabiliteit. We gaan het hier over hebben en de betekenis en onderlinge samenhang toelichten.
 
 
Tools & Technologie
De wereld van Java is voortdurend in beweging. Bestaande tools en frameworks evolueren, nieuwe technologie duikt op en sommige componenten verdwijnen langzaam achter de horizon. JEE 6 en Java 7 zijn twee evolutie-stappen die snel dichterbij beginnen te komen (september en februari 2010). JavaFX begint nu toch echt bruikbaar te worden – maar waarvoor precies? OSGi is een belangrijke enabler – ondermeer voor hogere beschikbaarheid van applicaties. Specifieke ontwikkelingen waar we het zeker ook over willen hebben zijn ondermeer EJB 3.1 en EJB 3.1 Lite, JPA 2.0 en JSF 2.0. REST services lijken de nieuwe lingua franca voor het overbruggen van tiers binnen applicaties.
 

Demo’s – (heel veel demo’s)
Praten is mooi en aardig, maar het meest concreet wordt het beeld van al die onderwerpen natuurlijk via demo’s. Dus die zullen we uitgebreid laten zien. Met ondermeer:
– JavaFX voor rijke web & mobiele applicaties
– Zembly voor Social Networking & DaaS (Development as a Service)
– GaaS (Gaming as a Service)
– Actieve User Interface met Server Push (Grizzley en Atmosphere)
– Glassfish V3 – de referentie-implementatie voor JEE 6
– JPA 2.0 – opmerkelijke uitbreidingen
– JavaServer Faces 2.0 – AJAX ondersteuning en andere uitbreidingen
– Selenium Automated Web Testing
– SOA across the cloud – web service integratie met cloud (SaaS) applicaties
– OSGi en Java 7 Modularization
 
 
De Toekomst
Wat betekent dat nu allemaal concreet – voor de nabije toekomst. Wanneer gaan we te maken krijgen met de vele plannen en ontwikkelingen? Wat kunnen we nu al gaan doen om ons erop voor te bereiden of er zelfs al van te gaan profiteren. En hoe ziet de middellange termijn tekomst eruit?
 
 
De Tech-Tag Bingo
Gedurende de presentatie spelen we de Tech-Bag Bingo waarbij je zoveel mogelijk technische kreten en hotte termen probeert te vinden. Voor de winnaars stellen we JavaOne goodies beschikbaar zoals tassen, T-shirts, DVDs, USB Stick met presentaties van JavaOne en andere snuisterijen.
 

De sessie is interactief bedoeld met veel ideeenuitwisseling en discussie. We laten veel zien en zullen veel vertellen maar hebben de wijsheid niet in pacht en gaan graag in gesprek over wat het allemaal betekent. Na afloop gaan we in Cafe@AMIS voor wie dat wil nog een hele poos verder met de gesprekken. Dus we hopen dat je erbij bent.