Gebruik van de “Standaard Zaak-en Documentservices 1.1” van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), almede MTOM/XOP t.b.v. een koppeling tussen diverse applicaties (gerealiseerd binnen OSB 11g) aangaande het proces van vergunningverlening voor een organisatie in de publieke sector

Marc Lameriks 1

Voor een organisatie in de publieke sector werd aan AMIS gevraagd om met behulp van Oracle Service BUS 11g, een koppeling te realiseren tussen diverse applicaties aangaande het proces van vergunningverlening, zodat de daarbij benodigde gegevens eenvoudiger geautomatiseerd verwerkt konden worden. Belangrijke randvoorwaarden uit het Solution Design waren: het hanteren […]

Asynchronous interaction in Oracle BPEL and BPM. WS-Addressing and Correlation sets

Maarten Smeets 1

There are different ways to achieve asynchronous interaction in Oracle SOA Suite. In this blog article, I’ll explain some differences between WS-Addressing and using correlation sets (in BPEL but also mostly valid for BPM). I’ll cover topics like how to put the Service Bus between calls, possible integration patterns and […]

Doing performance measurements of an OSB Proxy Service by programmatically extracting performance metrics via the ServiceDomainMBean and presenting them as an image via a PowerPoint VBA module

Marc Lameriks 1

This article explains how the process of doing performance measurements of an OSB Proxy Service and presenting them in a “performance analysis document” was partly automated. After running a SoapUI based Test Step (sending a request to the service), extracting the service performance metrics was done by using the ServiceDomainMBean […]

Automatic testing Oracle Service Bus using Jenkins, maven and SoapUI

Robbrecht van Amerongen

A lot of current projects are implementing some sort of service based architecture. Testing in this architecture becomes more complex. When implementing an OSB project with Scrum you test-automation is imperative. Scrum will require more frequent testing of your system. This is only feasible (in time and money) when you […]