Oracle Forms for games?!

Aino Andriessen

Tired of writing only administrative applications? Try a Forms game.

Next Post

Kennis Maken bij AMIS - serie openbare kennis sessies, van RAC tot JSF en van Source Control tot Oracle WebForms

Kennisdeling, onderlinge kennisoverdracht en samen op onderzoek met nieuwe tools en technologie is sterk ingebed in de AMIS organisatie. Deze weblog is daar een uiting van, onze artikelen in diverse tijdschriften en uiteraard onze kennis sessies. Wekelijks organiseert één van de Kennis Centra binnen AMIS wel een sessie, een presentatie, […]
%d bloggers like this: