New article for OGH Visie on ADF and ADF JHeadstart - (sorry it is in Dutch) html

New article for OGH Visie on ADF and ADF JHeadstart – (sorry it is in Dutch)

For the April issue of OGH Visie, the magazine of the Dutch Oracle User Group, I have written an article on Oracle 10g JDeveloper ADF and JHeadstart 10.1.2 for ADF. It goes into the productivity and complexity challenge with Java/J2EE and illustrates how ADF and JHeadstart work together to deal with that challenge. It demonstrates a small application being generated with JHeadstart on top of the ADF Binding Framework, using Struts, ADF Business Components and either JSP or UIX.

You can download the article at: Java/J2EE productiviteit in de overtreffende trap – Oracle ADF en JHeadstart 18-03-2005.

Java is ontegenzeggelijk een blijvertje gebleken. Java/J2EE is een zeer wijd verspreid ontwikkelplatform, serieus te nemen door iedere organisatie die aan applicatie ontwikkeling doet. Echter, zeker voor organisaties die jarenlang ontwikkeld hebben met Oracle Forms, vaak in combinatie met Oracle Designer en mogelijk Headstart voor nog meer geavanceerde generatie, is de overgang naar het Java/J2EE platform enorm. Van een zeer productieve, erg gestructureerde ontwikkelomgeving naar een omgeving die nog complexer, veel minder gestructureerd en over het algemeen factoren minder productief is.

Oracle biedt met ADF (Application Developer Framework) ontwikkelfaciliteiten om de productiviteit terug te brengen in de applicatie ontwikkeling. JHeadstart release 10.1.2 voor ADF voegt aan ADF nog eens een overtreffende trap aan productviteit en structuur toe.

Waar Oracle Designer aan de ontwikkeling van Oracle Forms een grote mate van standaardisatie en productiviteit heeft toegevoegd door ondermeer het centraal en declaratief vastleggen van eigenschappen die door generatie op vele plaatsen in de applicatie kunnen worden toegepast, doet JHeadstart datzelfde voor ADF!

Het artikel kan worden gedownload via: Java/J2EE productiviteit in de overtreffende trap – Oracle ADF en JHeadstart 18-03-2005.

2 Comments

  1. Leon van Tegelen March 28, 2005
  2. Martijn Peters March 28, 2005