Draft JHeadstart Artikel voor Optimize (internal) americas cup win 2682133k1

Draft JHeadstart Artikel voor Optimize (internal)

Je vindt hier een preview van een artikel over ADF en JHeadstart voor Optimize dat ik zojuist in draft heb afgerond: citiusaltius_in_J2EE.zip.

Java: Is meedoen voldoende of is het doel toch winnen?

Citius, Altius, Fortius –Java Development met Oracle ADF en JHeadstart

In veel discussies over applicatie ontwikkeling met Java/J2EE technologie ontstaat, ongemerkt bijna, enige verwarring. Het Olympisch motto van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ lijkt plots opgang te doen – als het maar Java is, dan zal het wel goed zijn. Uiteraard is Java/J2EE een prachtige, uitdagende technologie met bijna ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van geavanceerde applicaties. Maar Java is het middel, niet het doel. Als middel heeft Java technologie enkele beperkingen, waardoor Sneller, Hoger en Sterker – dat andere Olympische motto – niet altijd uit de verf komen.

De complexiteit, over elkaar heen buitelende vernieuwingen van tools en standaarden en bovenal de veelal sterk teleurstellende productiviteit dwingen tot kritische evaluatie van de inzet van Java. Dit artikel bespreekt hoe Oracle eerlijke doping biedt voor de Java ontwikkelaar: hoe kan de productiviteit worden opgevoerd zonder concessies te doen aan de regels – de standaarden – van het spel? Met het Application Development Framework (ADF) gecomplementeerd door JHeadstart release 10.1.2 hebben we een ongekend productieve, declaratieve en krachtige gereedschapkist.

In dit artikel zullen we met ADF en JHeadstart een applicatie ontwikkelen voor het beheer van incidenten. Deze volledig functionele applicatie – ARTIS – wordt gegenereerd op basis van declaratieve specificaties. De applicatie kan worden gedownload en –eventueel na verdere aanpassing – worden gebruikt voor je eigen bug-beheer.

Download de demo applicatie: ARTIS Demo-applicatie. De zip-file bevat de JDeveloper 10.1.2 Workspace met de ADF BC componenten en de JHeadstart property-files. De file bevat ook de DDL scripts om de ARTIS database objecten aan te maken, een dump van een ARTIS database schema met demo-data en een dump van het Oracle Designer ARTIS Application System .

One Response

  1. Alex Nuijten April 11, 2005