AMIS Query - donderdag 29 september 2005 - Java Server Faces en ADF Faces, van vergezicht tot standaard View technologie html

AMIS Query – donderdag 29 september 2005 – Java Server Faces en ADF Faces, van vergezicht tot standaard View technologie

(this event on JSF and ADF Faces will take place in Nieuwegein, The Netherlands and will be Dutch-spoken. Hence this announcement in Dutch)

AMIS Query: Java Server Faces, van vergezicht tot standaard View technologie – met Steven Davelaar (Oracle)

donderdag 29 september
15.30 – 20.30 uur

Van de diverse technologie golven die de J2EE arena overspoelen – Java 5, EJB 3.0, Spring – is Java Server Faces (JSF) misschien wel de belangrijkste. De specificatie is al ruim een jaar vastgesteld, implementaties van ondermeer Sun, Apache (MyFaces) en Oracle (ADF Faces) zijn al enige tijd beschikbaar en ondersteuning door partijen als IBM, Borland en BEA is of komt binnenkort beschikbaar.

Het ziet er naar uit dat JSF in de nabije toekomst de web tier ingrijpend gaat veranderen. Er komt een standaard aanpak voor de koppeling van scherm elementen en de achterliggende middle tier componenten. Het 4GL Event Model dat we kennen uit ondermeer Visual Basic, Delphi en Oracle Forms maakt ook zijn opwachting in J2EE Web Applicaties. De rol van JSP, Custom tag libraries en Struts zal waarschijnlijk sterk teruggedrongen worden. De koppeling van Web Tier met de achterliggende Business Service en het onderliggende Domain model wordt verbeterd.
Met JSF zullen web applicaties – en overigens ook applicaties voor andere client interfaces als Rich Client (GUI), hand-held clients als PDA en GSM etc. – sneller en meer gestructureerd te ontwikkelen zijn. Bovendien komen in diverse JSF implementaties krachtige User Interface componenten beschikbaar die eenvoudig zijn toe te passen.

Oracle maakt voor zijn E Business Suite (Oracle Applications 11.10.5) gebruik van HTML interfaces die nauwelijks van rich clients zijn te onderscheiden door gebruik van JSF Componenten uit de Oracle ADF Faces implementatie, zoals Tree, Shuttle, Table met detail disclosure, sortable headers en AJAX-achtige partial page refresh.

In deze AMIS Query gaan we nader kennismaken met Java Server Faces. Wat is de huidige stand van zaken. Wat moet je doen om JSF in te passen in je organisatie en applicatie architectuur. Kunnen we Struts aan de wilgen hangen? Welke implementaties zijn er en vooral: wat houdt de Oracle ADF Faces set in? Hoe ga je ontwikkelen met ADF Faces? En hoe ziet de integratie van ADF Faces met het ADF Binding Framework eruit? Hoe is de ondersteuning van JSF voor Eclipse? Wat betekent Oracle’s aankondiging om ook Apache MyFaces te gaan ondersteunen?

Steven Davelaar (Senior Development Specialist van Oracle) zal ons rapporteren over zijn eigen ervaringen. Hij kan daarbij putten uit nauwe contacten met de belangrijkste ontwikkelaars en product architecten binnen Oracle.

Naast presentaties en spectaculaire demonstraties is er na het diner uitgebreid gelegenheid voor hands-on met de nieuwste versies van ondermeer JDeveloper en ADF Faces.

Zie voor meer informatie over Java Server Faces ook: http://www.jsfcentral.com/faq/index.html en http://www.oracle.com/technology/tech/java/jsf.html. De laatste site heeft ook alle details over ADF Faces.

Om je voor deze sessie aan te melden, ga naar AMIS Query – JSF en ADF Faces – 29 September 2005