AMIS en het "remote werken" in de Automatisering Gids

Lucas Jellema

De Autmatisering Gids besteedt deze week aandacht aan de pilot rondom remote werken die sinds eind mei – het AMIS weekend – binnen AMIS loopt. Alle medewerkers hebben een WebCam en verdere voorzieningen om te onderzoeken welke aspecten van op afstand werken het leven bij AMIS veraangenamen. Op korte termijn – september/oktober – zal AMIS zijn eigen Live Communication Server (van Microsoft) inrichten, geintegreerd met SharePoint. Hiermee wordt het mogelijk met meer dan twee personen on line te communiceren. Dit maakt virtueel vergaderen, op afstand presentaties en cursussen bijwonen en remote coachen en ondersteunen mogelijk.

De voorpagina:

Het artikel zelf:

Next Post

XSL - The basics

XSL – the basics This document explains what XSL is and how it could be used. It only covers the basics of XSL but with these basics it will be shown that wonderful things can be done. The XML and XSL examples used in this document can be found at […]
%d bloggers like this: