Oracle ADF 11g training 13422386 1019544571447648 7687716130941590224 o1

Oracle ADF 11g training

(note: click here for details in English about the AMIS  5 day ADF 11g training)

Ga hier naar onze actuele  Oracle ADF 11g training.

In oktober kwam na bijna twee jaar van aankondigingen en previews de productieversie van JDeveloper en ADF 11g. Nu, op 20 april, vindt de première plaats van de ADF 11g training die AMIS in nauwe samenwerking met SAGE Computing Services, Australië (van ondermeer Oracle ACE Director Chris Muir) heeft ontwikkeld – op basis van een half jaar praktijkervaring volgend op anderhalf jaar aan experimenteren, onderzoeken en publiceren.

De training is gericht op ontwikkelaars die in de praktijk aan de slag willen gaan met ADF 11g. Wil je meer weten over deze training, ga dan naar 5-daagse ADF 11g Training.

Ben je al ervaren met ADF 10g maar wil je wel graag met ADF 11g aan de slag? Dan kan je ook naar onze Masterclass ADF 11g Upgrade komen waarin we in één dag de nieuwe thema’s, functies en manier van werken met ADF 11g bespreken, in vergelijking tot de 10g release. Deze Masterclass vindt voor het eerst plaats op 14 april, in Nieuwegein en 18 mei, in Parijs (in samenwerking met Oracle University). Zie Masterclass ADF 11g Upgrade voor meer details.

De training gaat in vijf intensieve dagen – met veel hands-on – aan de slag met de belangrijkste componenten van het ADF 11g framework: ADF Business Components, ADF Model (Data Binding) en ADF Faces RC (Rich Components).

In deze 5 dagen worden deelnemers bekend met de manier waarop je met ADF Business Components de wereld van de database – tabellen, views, SQL en PL/SQL program units – binnen de middle tier, de Java wereld, kunt halen – grotendeels declaratief en zonder enige Java programmeerinspanning. Binnen de Business Components kunnen we met SQL en declaratieve instellingen in de data behoefte van de applicatie voorzien en bovendien zaken als afleidingen, aggregaties en vooral ook validaties inrichten.

Vervolgens gaan we bezig met JavaServer Faces (JSF), het (JEE) standaard web framework voor de ontwikkeling van (Java) web applicaties. Oracle ADF Faces RC is een moderne, Web 2.0/AJAX enablede implementatie van JSF waarmee gelikte, dynamische, interactieve en aantrekkelijke web applicaties ontwikkeld kunnen worden die niet meer van Desktop Client/Server applicaties te onderscheiden zijn.

ADF Model brengt de business service die we met ADF Business Components hebben opgebouwd samen met de ADF Faces RC pagina’s en zorgt voor de data binding van de rijke componenten. Bijvoorbeeld de koppeling van een ‘rijke’ Table of Tree component in de pagina met de onderliggende tabel of view. Ook met samenstellen van een rijke web pagina met data-bound componenten kan grotendeels visueel en declaratief worden gedaan.

In de laatste anderhalve dag van de training gaan we deze basismechanismen in ADF toepassen en uitbreiden met geavanceerde voorzieningen voor ondermeer Pagina Layout (accordion, tabs, popups), AJAX en Partial Page Refresh, reuse van Pagina’s, Templates en Componenten, Data Visualisatie (Grafieken, Gantt Charts, Maps en andere geavanceerde vormen van data presentatie), Navigatie en Query & Selectie faciliteiten.

Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat zelfstandig een ‘end-to-end’  ADF applicatie te bouwen (van database tot browser) op declaratieve wijze. Daarnaast hebben ze een goed beeld van de aanknopingspunten om met configuratie en programmeren de applicatie verder te verfijnen en specifieke functionaliteit te realiseren.

De trainers zijn Luc Bors en Lucas Jellema, beiden zeer ervaren ontwikkelaars – zowel met ‘klassieke’ Oracle technologie als met Java en natuurlijk ADF. Samen zijn ze daarnaast goed voor tientallen presentaties en publicaties over ADF 10g en 11g. Hun praktijkervaring met de inzet van ADF 11g maakt de training nog meer praktisch toegepast en geeft de deelnemers gelegenheid tips en best practices te verkrijgen.

Voorkennis: voor deze training is ervaring met Oracle applicatie ontwikkeling en vooral het gebruik van SQL en in mindere mate PL/SQL noodzakelijk. Ook ervaring met de ontwikkeling van schermen voor data query en manipulatie – met Forms, APEX, Web PL/SQL of andere ontwikkeltool – is wenselijk. Kennis van web technologie zoals HTML en JavaScript is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Zie ook de aankondiging van dezelfde training ‘down under’ van Chris Muir: ADF 11g Training Advertisement en ook de beschrijving van de speciale samenwerking tussen AMIS en SAGE op deze Oracle Technology Network blog.

ADF 11g 5-day Training

After our first several months of experience with ADF 11g – on top of many years experience with ADF 10g and its predecessor – we are very happy to announce the ADF 11g training course, a complete rewrite of the ADF 10g training we have offered since 2005 and are still offering by the way.

This five day training – jointly developed with Chris Muir’s SAGE Computing Services from Perth, Australia – covers the main parts of ADF: ADF Business Components, ADF Model (Data Binding) and ADF Faces RC (Rich Components). We do a lot of hands-on, after introductory lectures and demonstrations. And we provide a lot of reference material that is valuable till long after the five training days are over.

Students are introduced in the ways to bring the database to the middle tier (Java land) using ADF Business Components – using SQL and largely declarative settings. Next we discussJavaServer Faces (JSF), the (JEE) standard web framework for the development of (Java) web applications. Oracle ADF Faces RC is a modern, Web 2.0/AJAX enabled implementation of JSF that allows developers to create smooth, dynamic, interactie and attractive web applications that are hard to tell apart from desktop client/.server application.

ADF Model brings the business service created with ADF Business Components together with the ADF Faces RC pages and takes care of the data binding of the rich comoonents to the busineess components and indirectly the database objects. Composing a rich and data bound page is a largely visual and declarative process.

During the last day and a half, we will apply these ADF fundamentals and extend them with advanced facilities for things like Page Layout (accordion, tabs, popups), AJAX and Partial Page Refresh, reuse of Pages, Templates and Components, Data Visualisation (Graphs and Charts, Gantt Charts, Maps and more advanced forms of data presentation), Navigation and Query & Selection facilities.

Note: we offer this training in a number of ways:

  • in the AMIS office in The Netherlands (Dutch or English)
  • on your site (possibly in combination with transfer of reusables, best practices and on-site or remote consultancy)
  • through a license on the training material (that allows you to organize the training yourself)

If you are interested in one of these options, please contact us through email at info@amis.nl.

Also read the announcement of this same training by Chris Muir: ADF 11g Training Advertisement as well as the description of this special collaboration on the  Oracle Technology Network blog.

Note: if you are already an experienced ADF 10g developer and would like to get started with ADF 11g, you could consider attending the Masterclass ADF 11g Upgrade. In one day, we discuss the new themes, features and functions and especially the way of working with Task Flows, the new ADF BC facilities and the ADF Faces Rich Components  that allows you to get going with ADF 11g and quickly benefit from the key improvements and extensions. The first edition of this Masterclass takes place on 14th April, in Nieuwegein and then 18th May, in Parijs (with Oracle University). See: Masterclass ADF 11g Upgrade for more details (currently only in Dutch).