Data Visualisatie is essentieel voor nabije toekomst: big data, mobile, gamification, real time image53

Data Visualisatie is essentieel voor nabije toekomst: big data, mobile, gamification, real time

imageComputers zijn goed in data. Mensen niet. Mensen zijn beter in geaggreerde gegevens: informatie of de conclusies getrokken uit die gegevens. Als data informatie is, dan komen mensen in actie. Big Data resulteert in nog veel meer data dan medewerkers, klanten en partners nu al tot hun beschikking hebben. Waar ze in veel gevallen nu al niet optimaal gebruik van kunnen maken. Alleen door Big Data te vertalen in kant en klare suggesties voor acties en interpreteerbare, visuele presentaties zullen menselijke actoren in staat zijn tot zinvolle conclusies en acties te komen.

Computers zijn snel – in analytische verwerking van desnoods enorme grote verzamelingen. Mensen zijn dat niet. Als real time reacties gebaseerd op grote datastromen vereist zijn, geven mensen niet thuis. Real time interpretatie van data en mogelijk zelfs Big Data wordt wel aangeduid met de term Fast Data. In real-time omstandigheden is het noodzakelijk dat aan de menselijke betrokkenen een zeer snel en eenduidige interpreteerbare presentatie wordt geboden van de actuele situatie. De data moet worden gevisualiseerd – tot bijvoorbeeld een dashboard met wijzers, indicatoren, kaartjes met oplichtende indicaties en andere visuele vertalingen van de live signalen.

Computers werken met nullen en enen. Of die nullen en enen nu getallen, tekst of afbeeldingen vertegenwoordigen. Mensen zijn veel beter uitgerust om afbeeldingen te interpreteren. Om visuele gegevens te verwerken.

Computers hoef je niet te motiveren. Die moet je programmeren. Mensen kunnen misschien met NLP gestuurd worden, maar het tot stand brengen van motivatie is cruciaal om mensen tot gewenst gedrag te verleiden. Met ruwe data kom je niet zo heel ver. De juiste weergave van diezelfde data kan een heel ander resultaat opleveren. Frequente, snelle terugkoppeling en aantrekkelijke presentatie zijn cruciale onderdelen in Gamification – misschien wel de belangrijkste trend om middels computers menselijk gedrag te beinvloeden.

De evolutie heeft onze biologie vormgegeven. Onze hardware. Het menselijk lichaam is in een aantal zaken erg goed – aspecten die ooit voor overleven in een uitdagende omgeving doorslaggevend waren – en die ook nu nog bij bijvoorbeeld balsporten en in het verkeer van groot belang zijn. We kunnen razendsnel visueel waarnemen en interpreteren, verschillen onderscheiden in positie (beweging), kleur, afmetingen, vorm en associëren. Trends waarnemen en daaruit intra- en extra-poleren.

Daarbij vergeleken is ons sequentiële data verwerkingsvermogen – dat we gebruiken voor lezen van teksten en getallen – een lachertje qua [gebrek aan] snelheid. En toch is dat de voornaamste eenheid die door de huidige generatie informatiesystemen wordt aangesproken.

Wat kan en wat moet?

De ontwikkelingen in de technologie – bijvoorbeeld touch-screens, HTML 5, mobile devices – hebben visualisatie binnen handbereik gebracht van ontwikkelaars. Het is niet moeilijk – zoals het ooit wel was – om data niet alleen als tabel of formulier te presenteren maar met diezelfde data ook visuele presentaties te construeren. Van kaarten en grafieken tot tijdlijnen, netwerken, trechters en animaties: het zit in de gereedschapskist van huidige software ontwikkelaars.

De uitdagingen die op organisaties afkomen maken de behoefte aan visualisaties ook snel groter. Niet alleen maken goed ontworpen visualisaties onze applicaties aantrekkelijker en onze medewerkers productiever, de visualisaties zijn noodzakelijk voor de grote trends die Business en IT afdelingen zullen moeten ondersteunen: Big Data, Mobile, Real Time (Fast Data), Gamification. Visualisatie speelt een cruciale rol in elk van deze ontwikkelingen.

Medewerkers van organisaties – en hun klanten – komen in hun dagelijks leven visualisaties tegen in allerlei omstandigheden. De duiding van nieuws en sport op televisie, de ondersteuning van feiten en conclusies in artikelen in kranten en tijdschriften, etiketten op supermarktaankopen, instructies bij IKEA meubels, verkeersborden: visualisatie is overal en steeds meer. Populaire websites en apps maken gretig gebruik van visualisaties om de gebruikerservaring intuïtiever en aangenamer te maken, om gebruikers te verleiden en om aan de verwachtingen tegemoet te komen.

image

We zien dus dat de technologie ons in staat stelt om visualisatie te realiseren, dat business trends leiden tot snel toenemende verwachtingen en eisen en dat onze eindgebruikers al zo gewend zijn aan visualisaties dat onze huidige applicaties snel aan aantrekkingskracht inboeten (en dat laatste is voorzichtig gesteld). Laat dit een aansporing zijn om nader dit onderwerp aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld via onderstaande (technische) sessie

Sessie over Data Visualisatie in Oracle Fusion Middleware – Donderdag 14 augustus 2014, 16.30 uur

KatarinaOp donderdag 14 augustus verzorgt Product Manager Data Visualisatie bij Oracle Corporation, Katarina Obradovic, een sessie waarin zij uitlegt wat de rol is van visualisatie binnen Oracle en wat de achtergronden zijn van de enterprise oplossing voor visualisatie die Oracle zelf in haar Cloud- en ERP applicatie toepast: ADF DVT. In deze sessie geeft Katarina inzicht in de trends en komende ontwikkelingen op dit vlak en hoe organisaties die Oracle Fusion Middleware toepassen daarvan kunnen profiteren. Optioneel krijgen aanwezigen ook de gelegenheid om in een hands-on sessie met de nieuwste data visualisatie tools van Oracle aan de slag te gaan.

Met ADF DVT is de drempel om visualisaties aan ADF applicaties toe te voegen zeer laag. Het creëren van de meeste visualisaties van een data-set is niet complexer dan het ontwikkelen van een tabel presentatie van diezelfde data. De uitdaging ligt meestal eerder, in de ontwerp-fase: wat zijn effectieve visualisaties om aan gebruikers aan te bieden?

De ADF DVT componenten bibliotheek biedt out of the box alle voor de hand liggende – en een aantal niet voor de hand liggende – visualisaties. Deze bibliotheek is de basis voor de complexe visualisaties die in Oracle’s Fusion Applications worden toegepast.

Enkele voorbeelden: tijdlijn, bar | pie | line | scatter | bubble | radar charts, geografische en custom kaart, hierarchie, netwerk-diagram, treemap en sun burst, wijzers en meters, animaties.

Data Visualisatie is essentieel voor nabije toekomst: big data, mobile, gamification, real time pic02Data Visualisatie is essentieel voor nabije toekomst: big data, mobile, gamification, real time pic05Data Visualisatie is essentieel voor nabije toekomst: big data, mobile, gamification, real time image322

Aanmelden voor deze gratis sessie kan via deze link.

Meer details over de meest recente release van ADF DVT staat ondermeer hier.

Zie ook deze presentatie op Slideshare met een meer uitvoerige toelichting op visualisatie;