Transformatie doe je samen - AMIS

Transformatie realiseer je samen

Transformatie is meer dan verbeteren en verfijnen van de dingen de je doet. Transformeren is dingen écht anders doen. Bij Conclusion noemen we dat ‘Business done differently’. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een moordend tempo opvolgen en waarin we spreken van ‘digital disruption’, moeten we onszelf steeds afvragen of we nog op het juiste pad zijn. Transformeren betekent op pad gaan zonder het exacte eindpunt te kennen. Alleen de richting is bekend. Dat vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en ook in elkaar. Het raakt alle betrokkenen en stelt hoge eisen aan medewerkers en leidinggevenden, of beter gezegd: richtinggevenden. Het vraagt om verantwoordelijkheid nemen en ook je verantwoordelijk voelen voor.

Eenrichtingsverkeer

U kent vast een organisatie waar de directie de doelstellingen vaststelt, de weg daarnaartoe uitstippelt, het plan presenteert of mogelijk zelfs op posters of iets dergelijks afdrukt en de marsorders uitstuurt. Om een jaar later diezelfde cyclus opnieuw op te starten. Daarbij vragen ze zich af waarom het toch zo lastig is om strategie daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Want de ideeën zijn goed, de aanpak is logisch, de stappen zijn helder, en de doelen zijn haalbaar. Waarom lukt het dan niet?

De kracht van samen

Zaterdag hebben we met een AMIS kick-off het nieuwe jaar afgetrapt. Voor het tweede jaar in op rij, hebben we met alle medewerkers actief gewerkt aan de strategie voor dit jaar. Het maakt me trots dat bijna iedereen hier vrijwillig een deel van het weekend aan wilde besteden.

Het hele jaar volgen we ontwikkelingen, toetsen we medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid, spreken we branchegenoten en doen we ideeën op in andere branches. Dat vormt de basis voor onze visie voor de komende jaren, en de focus voor het eerstvolgende jaar. Deze visie concretiseren we als directie en verdiepen we met onze managers. Dat resulteert in een solide en gedeelde basis om op door te bouwen. We geven zo de richting aan. Maar dan begint de reis begint pas. Tijdens de kick-off delen we de uitgangspunten, de visie en de richting met alle medewerkers. De behaalde resultaten, plannen die in de uitvoering niet geslaagd zijn, voortschrijdend inzicht. Ook feiten, cijfers, ideeën en gevoel. En samen werken we vervolgens aan de invulling. Als we deze richting kiezen, wat is dan een concreet doel, hoe vullen we dat in en hoe gaan we dat bereiken? En we hebben het over de hamvraag voor alle aanwezigen: wat kan ik doen, wat kan ik bijdragen om zo’n doel te bereiken? De strategie wordt daarmee onze strategie, we kennen zo allemaal het waarom, we begrijpen het wat en weten, ongeveer, hoe.

samenTransformeren is richting kiezen, vertrouwen op elkaar, samen op weg gaan. En ruimte maken om goede ideeën van alle meereizende collega’s te benutten. Maak de richting duidelijk, en zorg dat de doelen en deelresultaten helder voor ogen staan. Het pad naar realisatie is weerbarstig, maar de obstakels onderweg zijn samen veel makkelijker te overkomen dan alleen. Kortom, samen realiseren = samen verantwoordelijkheid nemen.