Maatwerk op de juiste plek: Gebruik geen vork om soep te eten maatwerk op de juiste plaats geen soep eten met een vork

Maatwerk op de juiste plek: Gebruik geen vork om soep te eten

Eén smaak

Vroeger, in de ICT toch al gauw een jaar of tien geleden, was alles lekker overzichtelijk. Je had een paar smaken aan technologie, zoals Oracle, Microsoft en SAP. Je maakte een keuze voor een bepaalde smaak, ging lekker aan de slag en deed vervolgens alles met de gekozen technologie.

Tegenwoordig is het veel minder vanzelfsprekend om één bepaalde technologie of aanpak te gebruiken voor je gehele ICT. De wereld verandert continu en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor wordt het lastig om te bepalen wat nu de beste keus is in welke situatie. Je hebt vast wel een idee, maar hoe zit het nou precies?

Maatwerk op de juiste plek

Ik zie het zo: De bedrijfsgegevens, dus de data, zijn redelijk stabiel. Deze gegevens kunnen daarom het beste worden geplaatst in een systeem (ERP) dat zich heeft bewezen en dat jarenlang meekan zonder al teveel onderhoud. Deze systemen kenmerken zich echter niet door enorme flexibiliteit. Daarom moet het klantspecifieke maatwerk op dit niveau tot een minimum worden beperkt.

 

Het klantspecifieke maatwerk ontwikkel je in de laag boven de data, de zogenaamde middleware. Hierin kan data uit de verschillende bronsystemen op een logische manier bij elkaar worden gebracht om die vervolgens beschikbaar te stellen aan diverse afnemers. Het maatwerk in de middleware doe je bij voorkeur in een Enterprise Service Bus, die met meerdere smaken in technologie kan omgaan. Zo kun je snel en flexibel aansluiten bij veranderingen om je heen en bij externe systemen van verschillende smaken.Architectuur bedrijfssystemen_blog Jeroen juni 2016

Lichtgewicht framework

Wanneer je deze middleware laag hebt geregeld, begin je aan de presentatielaag waarin je je maatwerk gaat tonen: de bedrijfsapplicatie. Hiervoor is het belangrijk om aan te sluiten bij datgene waar de gebruikers van tegenwoordig gelukkig van worden. Die zijn gewend aan hun mobieltje en tablet en verwachten dat de bedrijfsapplicaties waarmee ze moeten werken op dezelfde manier functioneren. Kies daarom als presentatielaag, ofwel User Interface, voor een lichtgewicht framework waarmee je snel en makkelijk kunt voldoen aan de gebruikerswensen.

Concreet voorbeeld

Om een concreet voorbeeld te geven: Met een SAP ERP systeem kun je prima via middleware maatwerk met de Oracle Service Bus en SOA Suite je gegevens presenteren in een hypermoderne HTML5 User Interface die met AngularJS is gemaakt.

 

Wil je meer weten over hoe je dit precies aanpakt? Ik ga graag met je in gesprek.