Haal eruit wat erin zit – Meer rendement uit bestaande investeringen Haal eruit wat erin zit

Haal eruit wat erin zit – Meer rendement uit bestaande investeringen

De iPhone is de duurste telefoon in de wereld. Zegt mijn vader. En hij ruilt zijn iPhone 5 met liefde in voor een robuuste en eenvoudige Nokia met een paar tientjes beltegoed. Hij is op zoek naar een telefoon – een apparaat om mee te bellen – en hij heeft alle smartphone features van de iPhone niet eens in de gaten. Hij gebruikt ze niet en kent er dus ook geen waarde aan toe. Misschien, als hij zou weten wat dat apparaat nog meer allemaal kan, zou hij het helemaal geweldig vinden.

Nieuw is duur
De nieuwste Oracle Database 12c release is de duurste database in de wereld. Zo voelt het voor een CIO die denkt in termen van rechttoe-rechtaan data opslag en data opvragen. Die de nieuwste generatie van de Oracle Database ziet in het licht van de database van midden jaren ’90. Een CIO die de evolutie van de Oracle database technologie van de afgelopen 20 jaar niet kent of in elk geval niet op waarde kan schatten. Misschien, als ze zou weten wat de huidige 12c release te bieden heeft, zou deze CIO daar zeer van gecharmeerd zijn en heel anders tegen het kostenplaatje aankijken.

Wat wil je bereiken?
Organisaties die de huidige generatie van een software product gebruiken op dezelfde manier waarop ze vroegere versies gebruikten, halen bij lange na niet de waarde uit deze producten die er in potentie wel in zit. Maar ze betalen wel de kosten voor wat de huidige generatie te bieden heeft. De business case voor producten als de Oracle Database – en vele andere producten – wordt daarmee onderuit gehaald. Als je een fractie gebruikt van wat een product kan, dan is het product waarschijnlijk de geassocieerde kosten niet waard.

Deze situatie kan op verschillende manieren worden opgelost. De uitersten zijn:

  • stop met het gebruik van het product en vervang het door een goedkopere component die doet wat wordt gevraagd – en niet heel veel meer
  • haal meer waarde uit het product dat al in huis is

De eerste optie vergt voor software producten als de Oracle Database een grote inspanning en is zeer risicovol – iets heel anders dan de vervanging van een telefoon. Dit levert ook nog eens geen business value – alleen een gunstiger exploitatie op de middellange termijn. En weglopen voor de moderne, geavanceerde voorzieningen van de laatste generatie van het product lijkt niet op een vooruitdenkende strategie. Maar als je als organisatie echt niet meer wilt hebben aan functionaliteit dan wat Oracle7 al te bieden had, betaal dan niet voor Oracle Database 12c maar switch naar een goedkoper database platform. Als je het echt zeker weet.

De tweede optie is meer vooruitstrevend. We veronderstellen dat de ontwikkeling die het product heeft doorgemaakt relevant is of kan worden gemaakt voor de organisatie. Dan betekent deze optie dat met een kleine inspanning en weinig risico, substantiële waarde kan worden gerealiseerd met het bestaande product. Waardoor de business case voor dat product – kosten vs baten – weer kloppend kan worden gemaakt.

Wat de boer niet kent…
Zoals mijn vader met een gerichte instructie door mijn zoon nu een fanatieke Apple-volgeling is geworden, onafscheidelijk van zijn iPhone, zo zullen DBAs en database ontwikkelaars gecoacht moeten worden bij hun verkenning van de huidige stand van de technologie en de juiste manier van toepassing ervan. Wie de Oracle Database al tien jaar of langer op min of meer dezelfde manier gebruikt, kan goed een zetje in de rug gebruiken om nieuwe werkwijzen te adopteren die optimaal de mogelijkheden van de moderne database generatie benutten. Security, beschikbaarheid, (voorspelbare) performance, efficiëntere beheer- en ontwikkelinspanningen en meer waarde uit data zijn de na te streven doelen.

De adoptie van de Oracle Database anno nu begint vaak met een introductie van medewerkers op de gewijzigde en nieuwe functionaliteit. Dit wordt gevolgd door een kennismaking met gebruikelijke werkwijzen en best practices die in de wereld ontstaan zijn. Vervolgens moet een vertaalslag worden gemaakt naar de specifieke situatie van de organisatie en wordt een plan opgesteld voor de overgang van de verbeterde manieren van werken. Aandacht voor Total Cost of Ownership en een consolidatie van hardware en licenties zijn vaak een belangrijk onderdeel van de verkenning.

Haal eruit wat erin zit
RendementAMIS begeleidt organisaties in moderniseringstrajecten rondom middleware en database. Met als doel meer waarde uit bestaande investeringen in Oracle producten te halen. En als middel het up-to-speed brengen van de specialisten van de organisatie – de database beheerders en ontwikkelaars. Training, begeleiding, QA, referentiebezoeken, scripts en tools, best practices en richtlijnen zijn vaak onderdeel van deze trajecten. Overbrengen van kennis en vaardigheden zijn cruciaal, losweken van bestaande gewoontes moeilijk en nodig en opbouwen van fiducie in en zelfs enthousiasme voor een nieuwe aanpak niet zelden de grootste uitdaging. Doorscholing is de term die we voor deze trajecten hanteren.