Begin! Transformatie begint met irritatie, verwondering en ...ACTIE! Transformatie begint met de eerste stap

Begin! Transformatie begint met irritatie, verwondering en …ACTIE!

Als je echt iets wilt veranderen, moet je last ondervinden of onderkennen. Vlucht je in gelatenheid en acceptatie of kies je voor creatief overwinnen? Vind motivatie, overwin tegenslag en kom verder. Op wat voor manier dan ook…

Regelmatig erger ik me aan kleine dingen. Nieuwe medewerkers of klanten verwijzen wel eens verwonderd naar zaken die eigenlijk niet goed (genoeg) zijn, maar wel ingesleten en geaccepteerd… Er zijn dan work-arounds beschikbaar, dus de last is net niet groot genoeg. Nóg niet groot genoeg. Niet groot genoeg om er energie in te steken. De rem die is gebaseerd op de aanname dat het aanpakken moeilijk is of lang zal duren, dus beginnen we er maar niet aan… Ken je dat, deze excuses?

Het leek zo moeilijk, het bleek zo eenvoudig

Hoe vaak blijkt achteraf dat de oplossing eigenlijk voor de hand liggend was, dat het wel meeviel, dat de vraag rees “waarom hebben we of heb ik dat niet veel eerder gedaan”? Er is altijd ruimte voor verbetering, altijd ruimte voor innovatie. Herken je irritatie, koester de verwondering van anderen en neem wat afstand. Wat is het echte probleem? Wat kan ik eraan doen, hoe kan ik het voorkomen, hoe verlaag ik de negatieve uitstraling, …?

Durf te beginnen

Transformatie begint met de eerste stapAls je iets echt wilt aanpakken, lukt het altijd om te verbeteren. Creëer je eigen sfeer van ‘can-do’. Ik verken de context van een probleem en het probleem zelf. Dan bedenk ik hoe deden we dat ‘vroeger’? Hoe doen anderen het, in andere omgevingen? Kan het beter, of moet het anders? Kan ik het oplossen met een instrument, een proces, of een methode? Bedenk en deel je motivatie. Beschrijf voorbeelden hoe het beter kan zijn, schrijf je krantenartikel van de toekomst, dwing jezelf terug te kijken vanuit het succes, en wat daarvoor nodig was.

 

Dan kom je ook ergens

Het is niet altijd makkelijk, het verloopt niet altijd vloeiend, het zit natuurlijk wel eens tegen én het kost soms meer moeite dan je vooraf optimistisch hebt ingeschat. Als je je motivatie hebt gedeeld, kun je nu ook tegenslag delen, heel vaak heeft iemand in je directe omgeving een idee, een associatie, waarmee je over het dode punt heen komt. Vanaf het moment van de aha-erlebnis ontstaat bij mij de flow, dan wordt het almaar beter, en merk ik dat ik in ieder geval verder ben, dan waar ik begon. Begonnen en verder gekomen. Het voelt zo goed. Ik kijk dan tevreden terug omdat ik gewoon ben begonnen.