Oracle REST Data Services (ORDS)

Marc Lameriks 3

While preparing for writing an article about “Oracle API Platform Cloud Service” I wanted to quickly be able to generate example JSON payload’s based on some tables in the “HR’ schema. To achieve this, I came across “Oracle REST Data Services (ORDS)” and wanted to know more about it. In […]

Gebruik van de “Standaard Zaak-en Documentservices 1.1” van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), almede MTOM/XOP t.b.v. een koppeling tussen diverse applicaties (gerealiseerd binnen OSB 11g) aangaande het proces van vergunningverlening voor een organisatie in de publieke sector

Marc Lameriks 1

Voor een organisatie in de publieke sector werd aan AMIS gevraagd om met behulp van Oracle Service BUS 11g, een koppeling te realiseren tussen diverse applicaties aangaande het proces van vergunningverlening, zodat de daarbij benodigde gegevens eenvoudiger geautomatiseerd verwerkt konden worden. Belangrijke randvoorwaarden uit het Solution Design waren: het hanteren […]

Doing performance measurements of an OSB Proxy Service by programmatically extracting performance metrics via the ServiceDomainMBean and presenting them as an image via a PowerPoint VBA module

Marc Lameriks 1

This article explains how the process of doing performance measurements of an OSB Proxy Service and presenting them in a “performance analysis document” was partly automated. After running a SoapUI based Test Step (sending a request to the service), extracting the service performance metrics was done by using the ServiceDomainMBean […]