Author: Marc Lameriks

Gebruik van de “Standaard Zaak-en Documentservices 1.1” van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), almede MTOM/XOP t.b.v. een koppeling tussen diverse applicaties (gerealiseerd binnen OSB 11g) aangaande het proces van vergunningverlening voor een organisatie in de publieke sector

Voor een organisatie in de publieke sector werd aan AMIS gevraagd om met behulp van Oracle Service BUS 11g, een koppeling te realiseren tussen diverse applicaties aangaande het proces …

Doing performance measurements of an OSB Proxy Service by programmatically extracting performance metrics via the ServiceDomainMBean and presenting them as an image via a PowerPoint VBA module

This article explains how the process of doing performance measurements of an OSB Proxy Service and presenting them in a “performance analysis document” was partly automated. After running a …