Author Chris Gralike

Chris is Manager van de afdeling Business Continuity bij AMIS Services BV.

Chris is sinds 2003 actief in de ICT branche. Tussen 2003 en nu heeft hij verschillende technische IT rollen vervuld en is zo in contact gekomen met uiteenlopende technologieën, methodologieën, ideeën, oplossingen en IT-innovaties. Met deze rijke ervaring ondersteunt Chris onze klanten bij het oplossen van hun uitdagingen.

Zijn motto’s zijn:
-Altijd opzoek naar de win-win tussen business en IT-technologie.
-Eerst de juiste dingen doen en dan deze dingen juist doen.
-Elk deur is ontworpen om geopend te worden.
-Mensen maken het verschil, niet (perse) de technologie.

IT
7 What Happened?
Share this on .. Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on TumblrBuffer this page

What’s this? Nope, it’s not your browser, HTML debugging proxy or broken CSS style sheet. You are still visiting the…

Share this on .. Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on TumblrBuffer this page