Vakantie is net werken…

André van Dalen

De transformatie van de kenniswerker in vakantieganger is op dit moment overal zichtbaar. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen in andere situaties toch vergelijkbare patronen vertonen. Wat zien we en wat kunnen we leren van dit soort laterale verbanden? Voor mij: energie, flow en plezier. Vakantie is net […]

Kwaliteit in dienstverlening is een zaak van perceptie

André van Dalen

Kwaliteit in dienstverlening is een zaak van perceptie. Het gaat over voldoen aan verwachtingen. Het imago van een organisatie, verhalen van referenten, persoonlijke informatie-uitwisseling met account managers en de inhoudelijk betrokkenen spelen allemaal een rol. Deze elementen in combinatie met persoonlijke ervaringen vormen een verwachtingspatroon. Een verwachtingspatroon dat bij iedere […]

Transformatie realiseer je samen

André van Dalen

Transformatie is meer dan verbeteren en verfijnen van de dingen de je doet. Transformeren is dingen écht anders doen. Bij Conclusion noemen we dat ‘Business done differently’. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een moordend tempo opvolgen en waarin we spreken van ‘digital disruption’, moeten we onszelf steeds […]