Samenwerking is de oplossing voor het gebrek aan goede IT'ers entrepreneur 593371 1920

Samenwerking is de oplossing voor het gebrek aan goede IT’ers

Afgelopen week was er een levendige discussie over het oplopende gebrek aan goed opgeleide IT’ers, een gebrek dat zowel voor de aantallen geldt als ook een gebrek als het gaat over de kennis die ze vanuit de opleiding mee krijgen. Hierbij ging het vooral over de net afstuderende van IT opleidingen. Kan voor de oplettende IT’er en werkgever in deze markt geen verrassing zijn, al jaren is er in ieder geval het gevoel dat er niet genoeg instroom is in de markt die al eerder lijkt bij te komen van de economische terugval.

Al in de tijd dat bedrijven IT’ers moesten laten vertrekken bleek dat zij geen of weinig kans hebben op doorstroming naar andere werkgevers. Waarom? Omdat er vooral afscheid werd genomen van mensen die helaas voor hen te oude kennis en ervaring hebben. De ontwikkelingen in de IT gaan razendsnel en te veel werkgevers hebben verzuimd budget en tijd vrij te maken om hun medewerkers te laten doorleren, als grote System Integrator was het namelijk veel aantrekkelijker om de mensen lekker te laten zitten . Ze zijn toch ingezet en ze zijn toch billable? En toen ze dat niet meer waren bleek dat de markt onderwijl zo veel verder was dat het veel moeite kost om weer aan te haken.

Dit is natuurlijk een nadeel of zo je wilt een uitdaging van de IT wereld, je ervaring van de laatste jaren telt veel zwaarder dan wat je 10 jaar geleden deed. Want dat wordt beschouwd als oude technologie. Zo krijg je dus de situatie dat de 40 jarige IT’er qua kennis concurreert met de startende IT’er die 15 jaar jonger is maar wel de laatste paar jaar de zelfde ervaring heeft opgedaan. En dan hebben we het nog niet over de kostenverschillen.

Maar terug naar de afstudeerder, dat zijn er beduidend minder dan voorheen. Teruggang is al even aan de gang , vandaag reageerde de IT opleidingen met de mededeling dat er nu weer een stijging is .

students-99506_1920Gelukkig maar, we zijn nog lang niet terug op het nivo waar we waren en moeten zijn maar in ieder geval weer groei. Maar in hun reactie zien de scholen een veel belangrijker probleem over het hoofd: de inhoud van de opleidingen sluit totaal niet aan bij de marktvraag. Scholen lijken nog steeds op eigen houtje curricula samen te stellen zonder de toekomstige werkomgeving of werkgever te betrekken, er gaat veel aandacht uit naar exotische ontwikkel omgevingen en men mist gewoon het punt dat de markt gebruik maakt van bewezen technologie. Zeker niet als oud te betitelen maar wel technologie die zich bewezen heeft, betrouwbaar is en vaak van een leverancier afkomstig is die continuïteit kan waarborgen.

En dat is belangrijker dan het nieuwste van het nieuwste, wie kan zich veroorloven elke paar jaar met de nieuwste hype mee te gaan?  Terug naar hetgeen in de eerdere alinea: dan zou de kennis van de IT’er at work nog eerder achterhaald zijn.

Het wordt tijd dat scholen en opleidingen meer in overleg gaan met de toekomstige werkgever, IT bedrijf of een bedrijf dat zwaar op IT leunt. Daarmee kunnen we wellicht de oplopende schaarste verminderen en vooral voorkomen dat die schaarste leidt tot kosten stijgingen waar niemand op zit te wachten.

De economie komt net weer een beetje op gang dus laten we dat vooral zo houden.