Publications written in 2007 13422386 1019544571447648 7687716130941590224 o1

Publications written in 2007

NameHeeft Java dan eindelijk zijn Oracle Forms? Kennismaking met Java Server Faces – (Deel 1 van een serie over JSF voor Optimize)dateWed, 17 Jan 2007
Heeft Java dan eindelijk zijn Oracle Forms? Kennismaking met Java Server Faces – (Optimize, nummer 1, 2007)

 

Deel 1 van een serie van drie artikelen met een rondleiding door de wereld van Java Server Faces. In dit eerste deel kijken we naar de basis-elementen binnen de JSF standaard. Het volgende deel gaat in op de Oracle implementatie van JSF: ADF Faces. Hierin kijken we ondermeer naar de ingebouwde AJAX faciliteiten van ADF Faces. Ook bespreken we dan de data-binding faciliteiten van ADF Faces. Het derde en laatste deel gaat in op andere JSF componenten libraries zoals Apache MyFaces en IceFaces, het combineren van verschillende libraries en de ontwikkeling van eigen JSF componenten. Als IDE maken we gebruik van Oracle JDeveloper 10.1.3.1, hoewel dit eerste deel geen Oracle specifieke faciliteiten gebruikt. Hoewel enige Java achtergrond nuttig is, zijn de artikelen toegankelijk voor alle Oracle ontwikkelaars.

 

Het ontwikkelen van Web Applicaties met Java/J2EE technologie was de afgelopen jaren niet altijd een feestje. Het vele, complexe werk met vaak teleurstellende resultaten nodigden organisaties en ontwikkelaars gewend aan productieve, rijke grafische ontwikkeltools als Oracle Forms bepaald niet uit. Java Server Faces zou daar verandering in kunnen brengen.

 

Met JSF is er eindelijk is er een standaard J(2)EE technologie die wel uitnodigend is: productief, gebaseerd op componenten, een declaratieve, visuele, 4GL vorm van ontwikkelen (property palette, drag & drop, WYSIWYG editor), een mechanisme van events en triggers en programmatische toegang tot de pagina-elementen.

 

In dit artikel maken we kennis met de kern van JSF door stapje voor stapje de belangrijkste elementen door te nemen. Dit zijn achtereenvolgens UI Componenten, het Model met Managed Beans en Binding attributen en methodes, de Events-en-Listeners infrastructuur, Converters en Validators en Navigation. .

 

Download artikel: OptimizeJSF_1_2007.doc

Download de broncode (voor JDeveloper 10.1.3.x): KennismakingJSF_Deel1_BoekenApplicatie.zip (2,8 Mb)

 

NameQuest Code Tester for Oracle (QCTO), A Review (for Steven Feuerstein)dateThu, 25 Jan 2007
Quest Code Tester for Oracle (QCTO)

 

Exercising regularly is good for your health. This is common knowledge. There are still a lot of people that don’t get sufficient exercise. Specials from the local gym try to persuade people to increase their activity levels. Still it requires a lot of discipline from the individual to go to the gym and exercise.

 

Testing program code benefits the quality of the code. This is common knowledge. There are still lots of developers that don’t test their code sufficiently. “Quest Code Tester for Oracle” can help you with testing your code. Still it requires a lot of discipline from the developer to test their code.

 

Testing code is often seen as a necessary evil. That testing can also be fun is harder to imagine. Quest Code Tester for Oracle, QCTO for short, will change this, with good support to make testing PL/SQL code easier to do in proper way.

 

Download Article: QCTO_Review

 

NameBuilding Event-Driven Architecture with an Enterprise Service BusdateThu, 01 Feb 2007
Learn how to configure an ESB to “publish” enterprise events using a simple example.

(Published on Oracle Technology Network, February 2007)

One of the more important concepts in the domain of Service-Oriented Architecture (SOA) is that of Event-Driven Architecture (EDA). Similar to the event mechanism in, for example, JavaScript or 4GL environments where triggers—pieces of executable program code—can be hooked into events such as button-pressed, field-value-changed, or query-submitted, EDA specifies how “services” are hooked into “business events.”

Most business events—ranging from the arrival of an order or request for quote to the hiring of a new employee or the delivery of some piece of equipment—trigger several responses across an organization. At a slightly more detailed level, there are events within process steps—such as failure to invoke a service, crossing a predefined threshold, or reaching a specific target—that may interest parties external to the process itself.

EDA allows you to publish all these events from the process that creates or encounters them to a central event-handling backbone, thereby making them available from there to all interested parties. The process or service where the event originates needn’t concern itself with these external parties; otherwise, in addition to straining the execution of that particular process, you would end up with tightly intertwined systems (and hence a maintenance nightmare).

In this article, you will learn—via a simple example based on Oracle ESB—how this central backbone can be configured to carry published events as messages to the external parties. (For those of you too lazy to complete this tutorial, a link to a zip containing the completed JDeveloper application is available in the “Conclusion” section.)

 

Go to article: http://www.oracle.com/technology/pub/articles/jellema-esb.html

 

NameKENNISMAKING MET ORACLE ADF FACES – HEEFT JAVA DAN EINDELIJK ZIJN ORACLE FORMS? (Deel 2 van serie van 3 in Optimize)dateFri, 23 Feb 2007
In een serie van drie artikelen zal Lucas Jellema een rondleiding geven door de wereld van Java Server Faces. Het vorige deel gaf een introductie op de basis elementen binnen de JSF standaard. Het volgende deel gaat in op andere JSF componenten libraries zoals Apache MyFaces en ICEFaces, het combineren van verschillende libraries en de ontwikkeling van eigen JSF componenten. In deze aflevering kijken we naar de Oracle JSF implementatie: ADF Faces. We kijken ondermeer naar de ingebouwde AJAX faciliteiten van ADF Faces. Ook bespreken we de data-binding faciliteiten van ADF Faces. Als IDE maken we gebruik van Oracle JDeveloper 10.1.3.2. Hoewel enige Java achtergrond nuttig is, zijn de artikelen toegankelijk voor alle Oracle ontwikkelaars.

 

Download: OptimizeJSF_2_2007.doc

 

NameOPP 2007 (presentatie): Design Patterns in PL/SQL – pre-inventing the wheeldateWed, 28 Feb 2007
Design Patterns in PL/SQL – pre-inventing the wheel (presentation for OPP 2007, San Mateo, California)

 

Abstract: Do you ever get that “déjà vu coding” feeling, like you’ve written that program before? We all do, because a lot of what we write today is similar to what we wrote yesterday. Design Patterns are generic solutions for frequently occurring challenges. They have become especially popular in the young, happening and highly complex Java/J2EE arena to provide some pre-invented wheels. It turns out to be very useful to apply some of these Design Patterns to PL/SQL programming. This presentation will show how we can improve the design of our PL/SQL applications by making use of some of the popular Design Patterns.

 

Download Presentation: OPP2007_DesignPatterns

 

NamePL/SQL IO: File Manipulation, System Output and Email from within PL/SQL (OPP 2007)dateThu, 01 Mar 2007
PL/SQL IO: File Manipulation, System Output and Email from within PL/SQL (OPP 2007)

 

Presentation by Alex Nuijten and Steven Feuerstein at the OPP 2007 Conference, San Mateo, California

 

Discussing UTL_FILE, DBMS_OUTPUT and UTL_MAIL.Targeted at Oracle 9iR2 and some 10g features.

 

Download Presentation: OPP2007_PLSQL_IO

 

NameMethoden – waarom eigenlijk? (OGH Themabijeenkomst, februari 2007)dateMon, 05 Mar 2007
Uitgebreid geannoteerde presentatie door Gerard Grafhorst op de OGH themabijeenkomst over project methodieken – februari 2007.

 

Download: presentatie OGH Methoden Waarom Eigenlijk.pdf

 

NamePuzzelen met SQL: Politiek Correct?dateTue, 06 Mar 2007
“Code schrijven is leuk”, hoorde ik laatst iemand zeggen. In eerste instantie was ik het daar helemaal mee eens. Toen ik er wat meer over na ging denken kwam ik tot de conclusie dat die stelling helemaal niet waar is. Het schrijven van code is niet leuk, het oplossen van een vraagstuk is leuk. Het puzzelen, het uitdokteren, het komen tot de meest efficiënte manier van de oplossing, dat is hetgene wat het werk zo leuk maakt.

 

De lol van deze nieuwe rubriek in Optimize is dan ook voor een belangrijk deel dat puzzelen, de zoektocht naar de creatieve oplossing. Tegelijkertijd zullen in deze rubriek allerlei waardevolle, deels nieuwe en geavanceerde en deels al langer bestaande maar toch onbekende mogelijkheden van Oracle SQL de revue passeren. Er kan zoveel meer met SQL in Oracle dan we vaak denken. Het gebruik van Oracle 9i en 10g SQL syntax en functies biedt mogelijkheden die eerder slechts bestonden door gebruik te maken van PL/SQL.Hopelijk inspireren de puzzels je die functionaliteit ook in de praktijk te gaan brengen!

 

Voor de eerste SQL puzzel kijken we naar het kabinet Balkenende IV.Na de verkiezingen van 22 november 2006 werd er alom gemopperd dat het zo vreselijk moeilijk zou zijn om op basis van de uitslag een stabiel kabinet te vormen. Maar zijn alle mogelijkheden wel goed onderzocht? We gaan eens kijken aan de hand van enkele SQL Queries wat nou precies de uitslag was op 22 november, wat zoal de mogelijkheden voor een drie-partijen kabinet waren en wat kleine verschuivingen in de verkiezingsuitslag aan nieuwe mogelijkheden zouden hebben opgeleverd.

Download: SQL_Puzzels_Kabinet.doc

 

NameProductieve ontwikkeling van Rich Web Applications met de Backbase AJAX JSF editie – een product-evaluatiedateTue, 13 Mar 2007
Productieve ontwikkeling van Rich Web Applications met de Backbase AJAX JSF editie – een product-evaluatie (voor Java Magazine, maart 2007)

 

Productieve ontwikkeling van Rich Web Applications met de Backbase AJAX JSF editie – een product-evaluatieInternet verandert snel en vaak. Nieuwe technologieën komen en gaan. AJAX (Asynchronous JavaScript for XML) is de hype du jour voor het ontwerp van snelle, interactieve webpagina’s waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van een webserver en dynamisch (onderdelen van) de HTML pagina’s in de browser worden ververst . Google Maps en Google Earth zijn bekende AJAX applicaties.

 

Het Amsterdamse bedrijf Backbase is internationaal bekend om zijn AJAX technologie. Websites gemaakt met de AJAX software van Backbase zijn meer dan een statische presentatie in HTML, het zijn interactieve internetapplicaties en geven de gebruiker de snelheid, handigheid en gevoel van een desktop programma als bijvoorbeeld MS Word of MS Outlook. Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van een set prachtige AJAX componenten (ook wel UI widgets genoemd) die websites dynamischer en interactiever maken, zoals buttons, inputvelden, menu’s, panels, grafieken en tabellen. Sinds mei 2006 is de Backbase JSF editie beschikbaar, die de AJAX functionaliteit van de client editie beschikbaar maakt voor het JavaServer Faces framework (JSF), standaard onderdeel van het JEE 5 platform.

 

In dit artikel evalueren we deze Backbase Java Editie: hoe volwassen en productie-rijp is dit product? Dit artikel is de weerslag van een (afstudeer)onderzoek dat tussen september 2006 en januari 2007 door de auteur bij Oracle en Java specialist AMIS uit Nieuwegein is uitgevoerd. Het volledige afstudeerverslag kan bij de auteur worden opgevraagd.

Download artikel:  Backbase_JavaEditie_JM

 

NameAjax and Java Server Faces – Productive Web Application Development – Colloquim Software Engineering Fontys Hogeschool VenlodateWed, 28 Mar 2007
Ajax and Java Server Faces – Productive Web Application Development – Colloquim Software Engineering Fontys Hogeschool Venlo

 

Presentation from the Colloquim Software Engineering at the Fontys Hogeschool Venlo on March 28th 2007.

Download: presentation

 

 

NamePRETTY JAVASERVER FACES – JSF: the Long-Awaited Joyful Successor to Forms (ODTUG Technical Journal, Q2 2007)dateMon, 02 Apr 2007
PRETTY JAVASERVER FACES – JSF: the Long-Awaited Joyful Successor to Forms (ODTUG Technical Journal, Q2 2007)

 

Developing Web applications using Java/JEE technology has not been a picnic over the last few years. It was often hard work, complex, not very productive, and the results were disappointing, too,especially for developers with an Oracle Forms background. Now, at last there is a Joyful Successor to Forms: JSF, or JavaServer Faces. It is component based,  supports an event-trigger model, has declarative validation and binding to a backend model, programmatic manipulation of page elements, is productively supported by IDEs that provide for a largely drag-and-drop WYSISYG development style, and it is based on an industry-wide standard. JSF finally brings Java Web application development to the level of Oracle Forms

 

This article introduces JavaServer Faces to developers with some understanding of the development of HTML Web applications using Java technology. We will discuss the core JSF concepts and create a simple application in a number of steps, using Oracle JDeveloper 10.1.3 as our IDE. The article concludes with overviews of both Oracle ADF Faces, a very rich library of JSF components, and Oracle JHeadstart  a tool for generating database-based ADF Faces applications. Note that this paper will cut some corners when discussing the theory-we cannot, of course, cram material discussed in rather thick books into this single article.

 

 

Download Article: PrettyJavaServerFaces_ODTUG2007Q2

 

NameAMIS Query – UI-SOA met Oracle WebCenter – het applicatie-platform van de toekomstdateThu, 05 Apr 2007
Op 5 april 2007 organiseerde AMIS een AMIS Query over Oracle WebCenter, een toen spiksplinternieuw product op het vlak van ondermeer UI-SOA (het gebruik van Portlets). De meer dan 70 deelnemers kregen een presentatie, hielden een brainstorm en discussie en konden na een plezier diner aan de slag met een workshop waarin de basiselementen van Portlets met WebCenter aan bod kwamen.

 

Hieronder kunnen de workshop opgaven, de start-projecten voor gebruik in JDeveloper 10.1.3.2 en de presentatie van deze middag en avond worden gedownload.

Downloaden:

Workshop Tutorial: AMIS_Query_WebCentert_Workshop.pdf

Workshop Applicatie: TheAmisPortal_Start.zip

Presentatie: AMISQuery_WebCenter_Presentatie.pdf

 

 

NameImplementing an Event Driven Architecture with the Oracle Enterprise Service BusdateFri, 27 Apr 2007
(ODTUG 2007)

One important concept in the domain of Service-Oriented Architecture (SOA) is that of Event-Driven Architecture (EDA). Similar to the event mechanism in, for example, JavaScript or 4GL environments where triggers – pieces of executable program code – can be hooked into events such as button-pressed, field-value-changed, or query-submitted, EDA specifies how services are hooked into business events.

 

Most business events – ranging from the arrival of an order or request for quote to the hiring of a new employee or the delivery of some piece of equipment – trigger several responses across an organization. At a slightly more detailed level, there are events within process steps–such as failure to invoke a service, crossing a predefined threshold, or reaching a specific target–that may interest parties external to the process itself.

 

EDA allows you to publish all these events from the process that creates or encounters them to a central event-handling backbone, making them available from there to all interested parties in a very loosely coupled fashion.

 

This presentation will demonstrate how we can implement an Event Driven Architecture using the Oracle Enterprise Service Bus and how this central backbone can be configured to carry published events as messages to the external parties. We will see integration with a BPEL powered Workflow, a file based message exchange and communication through direct DML in the database. The presentation will conclude with a discussion of the merits of EDA as well as the overlap and integration between the ESB and BPEL components in the Oracle SOA Suite.

 

The paper discusses concepts, describes a design and demonstrates the steps to implement using JDeveloper and Oracle SOA Suite, both ESB and BPEL PM. It is of interest to architects, analysts and developers. No intimate knowledge of SOA concepts is required.

 

Download:  jellema3_eda.doc

 

NameThe emergence of UI-SOA – User Interface design through Portlet orchestration with Oracle WebCenterdateFri, 27 Apr 2007
Following hot on the heels of SOA based on business services with programmatic interfaces, we will soon see the emergence of User Interface Services – in the form of Portlets based on WSRP and JSR-168 standards. This will allow for a new way of developing web applications: largely by composing user interfaces from available Portlets – services with a user interface that can be published anywhere on the intranet or internet.

 

With technology such as Oracle WebCenter, we can easily publish an ordinary web application – for example ADF Faces – as a Portlet. And we can just as easily embed one or more Portlets in our web application, and even have them communicate and synchronize. A Portlet for looking up a Customer or Product can be made available by a central agency in your organization and reused across many applications. That is not just the business logic, but the User Interface itself!

 

This presentation discusses the opportunities arising from Oracle WebCenter and the leveraging of the next generation of Portlet-technology. The boundaries between Portal frameworks and Web Applications will fade as the latter start to include Portlets. A new chapter in Web Application development is being written, largely founded on the SOA principles of loosely coupling, design by contract and reuse of services. The presentation discusses a pragmatic approach to get started with these concepts and ideas.

 

We will see an extensive demonstration of creating Portlets as well as an ADF Web Applications that embeds those Portlets, showing the reuse potential. Subsequently we will change one of those Portlet-implementations, causing the Portlet consuming application to show the updated Portlet proving the idea of UI-SOA even more strongly.

 

Download: jellema1_uisoa.doc

 

NameGetting the most AJAX out of ADF Faces – Developing really rich web applicationsdateMon, 30 Apr 2007
This paper explains how AJAX(-like) features can be used by ADF Faces developers to add functional richness, dynamic user interfaces and high interactivity to their applications – largely declaratively without any programming.

 

Web Applications have recently started their second life: Web 2.0 it is called. And AJAX is the hype du jour. However, the beef of Web 2.0 is more than just another hype. It is about creating Web Applications with the richness of Desktop applications. With fast, interactive responsiveness, functionally rich widgets and dynamically updated, visually appealing pages.

 

Typically, this type of User Interface either requires expensive libraries and/or lots of messy hand-coding of JavaScript. However, with ADF Faces the rich interaction comes as part of the framework. With mostly declarative settings and little server side Java programming, we can develop the rich functionality that characterizes Web 2.0 applications.

 

This presentation will make JSF web developers understand the way AJAX has been implemented in ADF Faces and how to make the most of it. It will also discuss the rich UI components that have very recently been released by Oracle – to add the latest generation of widgets such as the Accordion, client-side drag & drop and spreadsheet-style data grids.

 

Download: jellema2_ajax.doc

The presentation will have lots of demonstrations, real life application examples as well as from the ground up development of useful features.

 

NameMIX JSF LIBRARIES EN BOUW CUSTOM COMPONENTEN. (deel 3 van HEEFT JAVA DAN EINDELIJK ZIJN ORACLE FORMS? voor Optimize)dateMon, 30 Apr 2007
In een serie van drie artikelen geeft Lucas Jellema een rondleiding door de wereld van Java Server Faces. De eerste twee delen boden een introductie op de basis elementen binnen de JSF standaard en het inzetten van de ADF Faces implementatie van Oracle. Deze afsluitende aflevering bespreekt het combineren van JSF componenten uit verschillende libraries zoals Apache MyFaces en ICEFaces en de ontwikkeling van eigen JSF componenten. Als IDE maken we gebruik van Oracle JDeveloper 10.1.3.2. Hoewel enige Java achtergrond nuttig is, is het artikel toegankelijk voor alle Oracle ontwikkelaars.

 

Download: OptimizeJSF_3.doc

Zie ook de twee eerdere delen in deze serie:

I. Heeft Java dan eindelijk zijn Oracle Forms? Kennismaking met Java Server Faces

II. Kennismaking met Oracle ADF Faces – Heeft Java dan eindelijk zijn Oracle Forms?

 

NameOracle Business Intelligence Anno 2007 – Van veel meer data naar snellere informatie en beslissingendateFri, 04 May 2007
Het BI landschap is ernstig in beroering. Enerzijds door spectaculaire overnames links en rechts, maar eigenlijk veel meer nog door een aantal interessante ontwikkelingen ten aanzien van de betekenis van Business Intelligence in veel organisaties.

 

BI was lang het domein van gespecialiseerde analisten die op basis van historische data warehouses met lange termijn terugblikken en voorspellingen kwamen. Dat gaat veranderen. Er is een beweging gaande die Business Intelligence bijna real-time maakt, in de handen legt van enerzijds het management (dashboards, performance management) en anderzijds de eindgebruiker op de werkvloer die de Analytische informatie gebruikt voor direct ingrijpen in operationele processen. Deze beweging wordt mogelijk gemaakt door recente technische ontwikkelingen, als rijke web interfaces, gestandaardiseerde interfaces en services en krachtiger Analytische Engines. En gedreven door een sterke vraag vanuit de organisaties, opkomst van Service geOriënteerde architecturen en data-collectoren zoals RFID en BPEL.

 

Oracle is zeer actief op overnamegebied. Met name in de strijd met SAP om de eerste plaats op de markt voor ERP applicaties slaat Oracle slag na slag. Zo kochten Larry et al Peoplesoft, waarmee gelijktijdig JD Edwards werd ingelijfd, en Siebel. Oracle bouwt bijvoorbeeld een imposante Service Oriented Architecture Suite bovenop haar Fusion Middleware platform en investeert stevig in Business Intelligence. Met betrekking tot BI had Oracle misschien ook wel een inhaalslag ten opzichte van de concurrentie te maken. Maar daar is het bedrijf uit Redwood dan ook voortvarend mee bezig. Hoogste tijd om Oracle’s propositie op het vlak van BI eens onder de loep te nemen. In dit artikel worden een aantal nieuwkomers in het Oracle BI productportfolio kort geintroduceerd. Daarnaast geeft het amBIties team van AMIS (anagram voor ‘BI te AMIS’) haar visie op de toekomst van Oracle BI.

 

Download: OracleBI_OGHVisie_2.doc

 

NameWINDOWS FORMS: THE NATURAL SUCCESSOR TO ORACLE FORMS? On using .NET for creating web based formsdateMon, 07 May 2007
Since the release of Oracle Forms 9i the development of the Oracle Forms product is mainly focused on the integration of Oracle in the new, Java-related tool stack.  Although Oracle Forms will be supported for a lot of years to come, it isn’t a good choice for building new applications, so, many customers today are reconsidering their technological choices.  For client/server applications the product of Oracle rival Microsoft can be a good option. This presentation deals with the development of Windows Forms applications on top of an Oracle database from the perspective of an Oracle Forms developer. It focuses on subjects as security, databinding, and the omnipresent dilemma of the location of the business logic.

 

Download: WindowsformsThenaturalsuccessortoOracleforms.doc

 

NameORACLE SQL AND PL/SQL QUIZ: SMOKIN’ WATER…dateMon, 07 May 2007
The past two editions of the ODTUG conference the Oracle SQL and PL/SQL quizzes were are huge success, so be sure not to miss this edition. Not only the latest and greatest in SQL will be covered, but also some tales of the unexpected. You will be amazed with the build in functionality that has been around for many years, but equally so with recently added features. Be astounded by puzzle solving queries, the Power of SQL*Plus or data that mysteriously disappears. Even when you think that you know SQL inside and out, you are sure to pick up something along the way. The quiz is for all who use SQL and PL/SQL on a regular basis, developers and DBA. And if you didn’t win the last time, who knows? They say the third time is a charm.

Download: SmokinWater.doc

 

NameImplementing and Managing an Oracle SOA InfrastructuredateMon, 07 May 2007
This paper covers implementation and management of an Oracle SOA infrastructure, how you can leverage your identity management solution, and how security is managed in a declarative fashion using Oracle Web Services Manager. Challenges with respect to release and configuration management in systems that are constructed from a multitude of loosely-coupled services are discussed. In addition, we demonstrate how Oracle’s SOA Suite uses the Ant build tool to automate the software build and deployment process and how you can incorporate this into your own build processes. Finally, we show the advantages of the testing capabilities in Oracle BPEL Process Manager.

 

Download: ImplementingandManaginganOracleSOAinfrastructure.doc

 

NameRapportage en AGILE projects – presentatie op Projecten Parade 2007dateTue, 08 May 2007
Het op een agile wijze uitvoeren van softwareprojecten heeft voor de projectmanager gevolgen voor de wijze van sturing en rapportage. Begrippen als “earned value” en ETC zijn binnen agile lastiger in te vullen. Er wordt meer gesproken over hoeveelheid “features completed” en “features to do”. Daarbij is het voor een projectmanager soms lastig uit te leggen wat de gevolgen zijn van een agile werkwijze. In deze sessie wordt ingegaan op de achtergrond van agile en de wijze waarop projectvoortgang kan worden gemeten en gerapporteerd.

 

Download: AgileProjects_Rapportage

 

NameJavaOne 2007: Integration Between Java and Oracle BPEL Process Manager: What Every Java Developer Should Know About BPELdateWed, 09 May 2007
Integration Between Java and Oracle BPEL Process Manager: What Every Java Developer Should Know About BPEL

Presentation for JavaOne 2007 (Java Pavilion, Oracle Mini Theater)

 

Download: JavaOne2007_JavaAndBpel.ppt

 

NameJust Press Next: Developing an Intelligent User Interface Through BPEL Workflow Tasks Using Oracle ADFdateMon, 14 May 2007
BPEL helps bridge the gap between business and technology, allowing us to design and implement processes closely mapped to actual business processes. Some of these processes will, at some point, require a human task to be performed. Oracle BPEL PM implements this through a “task list”. This presentation will first explain and demonstrate the out-of-the-box “Human Workflow” features in the Oracle BPEL. Then, we will discuss a case study where we go one step further and give a BPEL process “real time” control over the page flow in an ADF Web application. The end user is guided through the Web application’s pages specific to tasks in the tasklist, but he never actually gets to see the tasklist. All he needs to do is: press Next…

 

Download: JustPressNext.doc

 

NameJavaOne 2007 – De subtoppers en ruwe diamantendateThu, 24 May 2007
JavaOne 2007 – De subtoppers en ruwe diamanten (Java Magazine, mei 2007) 

Naast de grote sterren, de hoempapa rondom spectaculaire aankondigingen van hip en nieuw of grondig verbeterd en de kern van JEE – zoals Java FX, NetBeans, JEE 5 en 6 inclusief EJB 3.1 en JPA 2.0 – en SCA, is er nog een flink aantal kleinere aankondigingen of doorlopende trends die ook zeer de moeite waard zijn. Soms van nieuwe zaken, soms van al lang bestaande concepten, technologieën of tools die toch wel weer een tweede kennismaking verdienen. In dit artikel kijken we naar een paar van die wat kleinere, soms zelfs niche, spelers die je toch ook eens zou moeten bekijken.

Download: JavaOne2007.doc

 

NamePuzzelen met SQL: De Ideale Televisieavond van MadelondateFri, 01 Jun 2007
Als de kat van huis is… Op avonden dat zij alleen thuis is (dan in ieder geval) kijkt Madelon graag naar de televisie. Een uitdaging daarbij is het samenstellen van de ideale televisieavond: waar kan ze het beste naar gaan kijken opdat haar televisie-genot optimaal is.

Hoe moeilijk is het niet om te kiezen wat je gaat kijken op televisie! Als je alleen maar naar de 13 meest voor de hand liggende kanalen kijkt, dan is er keuze uit maar liefst 162 verschillende programma’s. En je kunt er hooguit 5% van kijken! Hoe maak je die keuze?In deze puzzel gaan we kijken hoe we een SQL Query kunnen ontwikkelen die de keuze voor ons maakt! Wij geven op wat onze programma-smaak is, en de query bepaalt de ideale televisie-avond.

 

Download: SQLPuzzels_Televisieavond_kort.doc

 

NameWervelende AJAX Applicaties met Apache MyFaces Trinidad (NLJUG JSpring 2007)dateWed, 13 Jun 2007
NLJUG – JSpring 2007

Wat we willen? Interactieve, aantrekkelijke, op standaarden gebaseerde web applicaties natuurlijk! Java Server Faces is de standaard technologie voor de ontwikkeling van JEE Web Applicaties. Van de JSF standaard zijn allerlei implementaties en bibliotheken beschikbaar, zowel open source als commercieel.  Een uitgebreide open source bibliotheek is Apache MyFaces Trinidad, met meer dan 100 componenten en ondersteuning voor features als skinning, client side converters en validators en… Ajax! Deze sessie laat zien hoe je, met minimale programmeerinspanning, een Ajax-enablede JSF Web Applicatie bouwt met behulp van de MyFaces Trinidad JSF componenten. Verwacht ondermeer accordion, tab-panel, chart, tabel-sorteer en paginatie, tree, menu, dynamische berekeningen en hide/display.

Download: WervelendeAjaxApplicatiesMetTrinidad.ppt

 

NameEclipseLink: TopLink Goes Open Source! (Java Magazine, september 2007)dateWed, 05 Sep 2007
EclipseLink: TopLink Goes Open Source!Door Jeroen van Wilgenburg en Peter Ebell

In maart van dit jaar verraste Oracle vriend en vijand door de code van hun Oracle TopLink product te doneren aan de Eclipse Foundation. Dit artikel zal een overzicht geven van het TopLink product, en vervolgens aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe TopLink de EJB3 JPA standaard implementeert en uitbreidt. Tenslotte zal aandacht besteedt worden aan het EclipseLink project en de rol die TopLink hierin zal spelen.

Download: EclipseLinkJavaMagazineSeptember2007.doc

 

NameADF Hands-on Workshop (Oracle Benelux User Group Conference, 16th October 2007)dateSat, 22 Sep 2007
This document accompanies the ADFHands-On Workshop that AMIS prepared for the OBUG (Oracle Benelux User Group) Conference, 16th October 2007. The workshop environment is available in a Virtual Machine – including Oracle 10gR2 XE Database, JDeveloper 10.1.3.3 and JHeadstart 10g (Evaluation).

Download: OBUG_HANDSON_ADF_introduction.pdf.

Note: draft version 0.9 is currently available here.

 

NameOracle WebCenter: fundament voor de komende generatie van applicatiesdateSun, 30 Sep 2007
Oracle WebCenter is een typisch “Next Generation” of ook wel “2.0” product. Op basis van ervaringen uit het verleden, de nieuwste trends, inzichten en standaarden, komt Oracle in WebCenter met de oplossing voor alle problemen… ja, op welk gebied eigenlijk?

WebCenter was een van de grote aankondigingen op Oracle Open World 2006, een klein jaar geleden. En je kunt een heleboel dingen zeggen over WebCenter – het ziet er gelikt uit, het integreert allerlei functionaliteit en informatie in de user interface, het ondersteunt business gebruikers, het vormt een platform voor het applicatie landschap van de toekomst – maar een precieze definitie geven van het product is een stuk lastiger.

Oracle heeft de term “[context rich] human interaction framework” geïntroduceerd voor WebCenter en bedoelt daarmee aan te geven dat op basis van het WebCenter framework alle vormen van interactie van eindgebruikers met elkaar – communicatie, samenwerking, kennisdeling – en met data en applicaties – integrale zoekoperaties, content management, startpunt voor workflow operaties – samengebracht en geïntegreerd kunnen worden.

 

In dit artikel onderzoeken we wat WebCenter zoal is, nu en in de binnenkort te verwachten 11g release: Optimize_WebCenter.doc

 

NamePuzzelen met SQL (Optimize, Oktober 2007)dateSun, 30 Sep 2007
Een van de grote en vervelende uitdagingen bij het maken van SQL Puzzels, maar belangrijker nog bij het bouwen van de demo-applicaties en vooral bij het testen van nieuw ontwikkelde applicaties, is het samenstellen van een set van voorbeeld-, demo- of test-data. Eindeloos voornamen, achternamen, plaatsnamen en geboortedata invoeren is stomvervelend en als er ook nog eisen aan de kwaliteit worden gesteld – zoals een evenwichtige verdeling over een waardenbereik of een uniekheid van bepaalde combinaties van velden – wordt het helemaal een nachtmerrie.

Er zijn tools te koop die test-data generatie doen – misschien trouwens zijn er ook open source producten te krijgen. Maar in deze Puzzel gaan we zelf testdata genereren, met niets anders dan SQL tot onze beschikking.

 

Downloaden: PuzzelenMetSQL_TestData.doc

 

NameOracle 11g – for SQL and PL/SQL Developers (OBUG Conference, 16th October)dateMon, 15 Oct 2007
Oracle 11g has just been released. We have had the opportunity to try out most sweets in the candy shop that we call Oracle 11g. In this presentation, Alex Nuijten and Lucas Jellema demonstrate the most eye catching new features for SQL and PL/SQL Developers in Oracle 11gR1. The presentation shows PIVOT/UNPIVOT, Compound Trigger, Continue, Native WebServices, Skip Locked, Total Recall, Virtual Columns, SQL and PL/SQL Result Cache, dbms_comparison, Fine Grained Dependency Tracking and more interesting new functions.

Download: Oracle11gForDevelopers.ppt

 

NameOracle 11g voor Ontwikkelaars (artikel in OGH Visie, november 2007)dateWed, 17 Oct 2007
In dit artikel beschrijven Alex en Lucas waarom Oracle 11g interessant is voor SQL en PL/SQL ontwikkelaars. Nieuwe functies als Virtual Columns, Compound Trigger, Fine Grained Dependency Tracking, Pivot & Unpivot, DBMS_COMPARISON, Partial Table Flashback, Read Only Tables, het CONTINUE statement en veel meer komen aan bod. Het artikel bevat een flink aantal code-snippets om direct een beeld te krijgen van toepassing van deze vernieuwingen. Dit artikel verschijnt in compactere vorm in OGh Visie, het magazine van de Oracle Gebruikersgroep Holland.

 

Download: Oracle11gvoorOntwikkelaars.pdf

 

NameOracle 11g for Developers (Preesentation from KC Server Development)dateThu, 01 Nov 2007
60 odd slide presentation on the new features in Oracle 11g that are primarily of interest to developers. This includes: function result cache, virtual columns, flashback data archive (total recall), compound trigger, dbms_comparison, XML DB, and much more.

 

Download: KC_ServerDevelopment_1_nov_2007_Oracle11gForDevelopers.ppt

 

NameAMIS Query – Introductie & Casus Oracle XMLDBdateTue, 06 Nov 2007
Op dinsdag 6 november 2007 vond de AMIS Query “Introductie in de praktische toepassingen van Oracle XML DB” plaats. Twee specialisten van AMIS – Database Consultant Marco Gralike en Technisch Architect Harm Verschuren – presenteerden over XMLDB.

De drie onderdelen van deze sessie staan hieronder beschreven. De bijbehorende presentaties kunnen ook gedownload worden.

XMLDB: Een Introductie in de Architectuur

Het eerste deel van de AMIS Query zal kort ingaan op de historie en architectuur van XMLDB, het samenspel van de verschillende functionele onderdelen van de Oracle database met XMLDB, de Oracle XMLDB functionaliteit, de XPath en XQuery talen die men kan gebruiken om XMLDB te ontsluiten en de huidige Oracle 11g mogelijkheden van de Native Database Web Services. Aan de hand van voorbeelden en/of demo applicaties word de functionaliteit en de mogelijkheden van Oracle XMLDB 11g nog verder toegelicht.

XMLDB: De Bouwstenen en ‘Best Practices’

Dit deel zal ingaan op het hoe en waarom, logisch en fysiek design, ten aanzien van XML gebruik in de database. De relationele valkuilen die men tegen zou kunnen komen bij het toepassen van XML in een historisch gezien relationele omgeving. Hoe om te gaan met XML data storage. Er zal dieper gekeken worden naar XMLType CLOB en Object Relationele opslag, de problemen hiermee in Oracle 10g en de mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld door het toepassen van Binary XML en XMLIndex technieken, die Oracle 11g biedt voor het succesvol toepassen van XMLType storage. Het tweede deel van de AMIS Query correspondeert met de presentatie die Marco succesvol heeft ingediend voor de UKOUG conference in Birmingham later dit jaar.

Download: AMISQueryXMLDBBuildingBlocksBest Practices.ppt

 

XMLDB: Pagoni Universal Connector – Een AMIS XMLDB Use Case

In het derde deel van deze AMIS Query zal door middel van een use case worden gepresenteerd hoe XMLDB kan worden ingezet als oplossing bij een integratievraagstuk. Het gaat hierbij om de integratie van een door AMIS gebouwd softwarepakket binnen het IT-landschap van een grote gemeente. De wens van de opdrachtgever was hierbij dat gegevens als xml berichten moesten worden uitgewisseld tussen de divere systemen. Omdat het softwarepakket door AMIS als een standaardoplossing voor de grondexploitatie op de markt wordt gepositioneerd, diende de oplossing te voldoen aan de zware eisen ten aanzien van de herbruikbaarheid voor andere gemeenten, de onderhoudbaarheid van de code en een betrouwbare werking van de software…en natuurlijk niet te duur!De gekozen oplossing is een service georienteerde architectuur gebouwd in PL/SQL en XMLDB.

Download: AMISQuery_6_nov_2007_XMLDB.ppt

 

NameEnriching and forwarding with the Oracle Enterprise Service BusdateSun, 11 Nov 2007
Many integration patterns involve messages being received, transformed, enriched and sent onwards. The Oracle Enterprise Service Bus supports most of these patterns and operations, but not all of them in a very straightforward manner. For enriching a message from an ESB Service and then sending it to another than the enriching adapter service is not a trivial task.

However simple this scenario, the Oracle ESB has no trivial way of implementing the enrichment of an incoming message. There has been some discussion on the OTN Forums (http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=455872&tstart=0) and there is a sample available on OTN that shows some of the desired end-result, but it is a little unclear how that is put together. In this article, we will look at a detailed implementation of the message enrichment scenario, as described above.

 

Download: ESB_Enrichment_Tutorial_and_Materials.zip

 

NameMet Java de Lucht In – Ontwikkelingen op het gebied van Mobiel Werken (Java Magazine, November 2007)dateTue, 13 Nov 2007
Dit artikel gaat over Java. Toch zul je er nauwelijks een regel Java code tegenkomen op de volgende paar bladzijden. Wat je zult lezen in dit artikel zijn de ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de manier waarop de Java ontwikkelaar zijn of haar applicaties zal maken.

Download: JavaDeLuchtInJavaMagazineNovember2007.pdf

 

NameThe Great Oracle SQL Quiz (Oracle Open World 2007)dateThu, 15 Nov 2007
SQL is a much more powerful language than most Oracle developers realize. Even for seasoned Oracle developers, veterans of Oracle 7 or even earlier releases, there is a world to be discovered in elegant constructions, powerful functions and advanced tricks.

The Great Oracle SQL Quiz is a fun way testing your knowledge on the one hand and being introduced to a number of intriguing, surprising and frequently fairly unknown features, some as old as Oracle 7 and others as brand new as Oracle 11g.

The Quiz sports a number of demonstrations, from mysteriously vanishing data and seeming integrity violations to analytical challenges, an all-SQL Sudoku solver and SQL based charts. Any SQL developer can participate.

Download: OOW2007Quiz.pdf

 

NameBuilding Real World applications with ADF (Oracle Open World 2007)dateThu, 15 Nov 2007
For six years,we have been build Web applications using Oracle’s Java Technology, from BC4J and JSP to the full ADF stack. In this presentation, I would like to share our experiences and turn them into our and your lessons learned.

Topics include the interaction between the database and the middle tier, team collaboration and software engineering, implementing business logic, advanced JSF solutions and (somewhat) rich UI functionality. We will briefly go into productivity on our three most recent ADF projects.

Demonstrations will show trees, shuttles, popup windows, complex query forms, multi-select list of values windows and some nifty UI functions such as a “Global Recent Navigation History” and End User application customizations.

Download: OOW2007_ADF.pdf

 

NameReport from Oracle Open World 2007 (AMIS KC Session)dateTue, 20 Nov 2007
Verslag van Oracle Open World door de AMIS afvaardiging met ondersteuning door Lonneke Dikmans.

Download: ReportFromOOW2007_Part1_27nov2007.pdfReportFromOOW2007Part2.pdfODIOOW2007.pdf (Oracle Data Integrator), BPAOOW2007.pdf (Oracle BPA), SCA,

 

NameReport from Oracle Open World 2007 (Optimize, December 2007)dateTue, 20 Nov 2007
En weer was San Francisco roodgekleurd: Oracle Open World 2007 trok ruim 40.000 bezoekers die zich vier dagen lang laafden aan Oracle, in de vorm keynotes, presentaties, demonstraties, discussies, ‘social events’ en de ‘exhibition hall’ met honderden leveranciers in het Oracle ecosysteem. Weinig groot nieuws dit jaar, maar wel een consistente en coherente boodschap. Ruim 300 Nederlanders waren op dit evenement aanwezig en vier van hen doen in dit artikel verslag van hun ervaringen: Mike van Alst (Inter Access) en alle drie de Nederlandse Oracle ACE Directors: Lonneke Dikmans (Approache-Alliance), Sjoerd Michels (AMIS) en Lucas Jellema (AMIS).

Download: ReportfromOracleOpenWorld2007OptimizeDec.doc

 

NameJDBC 4.0 – Een kort overzicht van interessante nieuwe mogelijkheden (Java Magazine, November 2007dateMon, 03 Dec 2007
(verschenen in Java Magazine, november 2007)

De JDBC (Java DataBase Connectivity) API is het onderdeel van de Java SE dat definieert hoe je vanuit Java via SQL met de database communiceert. Het bestaat uit een set interfaces en classes in de packages java.sql en javax.sql en is databaseonafhankelijk. Database vendors als Oracle en IBM, maar ook andere partijen als DataDirect leveren database specifieke drivers met de implementatie voor de low-level communicatie en vertaling van datastructuren. De JDBC standaard staat het trouwens toe om deze uit te breiden, bijvoorbeeld met database specifieke functionaliteit.

 

Met het uitkomen van Java SE 6, eind 2006, is ook JDBC bij een nieuwe versie, 4.0, aanbeland. De doelstelling van JSR-221 die aan versie 4.0 ten grondslag ligt was ‘to provide an improved developer experience while working with relational SQL data stores from the Java platform’. Dit vertaalt zich enerzijds naar een betere ondersteuning voor database features en anderzijds naar een hoger gebruiksgemak voor de programmeur. Niet onbelangrijk is het feit dat het volledig backwards compatible is. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal van de nieuwe features van JDBC 4.0. Ook zal er kort aandacht besteedt worden aan JavaDB, de relationele database die samen met Java SE gedistribueerd wordt.

Download: JDBC40_JavaMagazineNov2007.doc

 

NamePuzzelen met SQL – De Kassabon (Optimize, December 2007)dateSun, 09 Dec 2007
In Optimize van December 2007 verscheen onderstaand artikel van Alex en Anton over SQL queries met betrekking tot het samenstellen van kassabonnen in de supermarkt. In het blog artikel https://technology.amis.nl/blog/?p=2625 maken ze ook de DDL Scripts en enkele diepergaande verkenningen beschikbaar.

 

Download: PuzzelenMetSQL_Kassabon.doc

 

NameAMIS Query: APEX and ADF, side by sidedateMon, 17 Dec 2007
The AMIS Query on Monday 17th of December turned out to be an interesting get-to-gether. Dimitri Gielis, APEX expert, and Lucas Jellema, ADF specialist, co-presented this session. They both introduced the technology, its architecture, some of its strong features and sometimes a little reluctantly some of the weaker areas.

 

The audience got a good overview of what APEX and ADF are about. The presenters did not really hazard a feature based comparison of the two development stacks, but the audience probably got enough information to that for themselves.

 

One of the highlights of the session was the demonstration by both presenters of the On Line Survey application they had developed in under six hours time based on the same database design. It turned out that while the technologies are very different, many solutions for particular challenges in the applications were very similar.

 

You can download the presentations for this session:

Dimitri on APEX (and a high resolution version)

Lucas on ADF