Publications written in 2005 13422386 1019544571447648 7687716130941590224 o1

Publications written in 2005

Name JDeveloper als tool voor Database Design en PL/SQL Ontwikkeling – Deel 4 van Ontwikkelingshulp voor PL/SQL “ De Stille Kracht van Java” date Tue, 11 Jan 2005
ÂGeschreven voor het Januari 2005 nummer van de Optimize.

In een serie van vier artikelen zal Lucas Jellema, technisch consultant bij AMIS, een overzicht geven van ideeën, patronen, richtlijnen en tools die PL/SQL ontwikkelaars kunnen overnemen uit de wereld van Java/J2EE. Hij gaat ondermeer in op concepten uit de Java programmeertaal die een toepassing hebben in PL/SQL maar ook op open source-tools voor ondermeer Logging, Unit-testen, automatiseren van batch-operaties en Generatie van Documentatie. Let wel: dit artikel is bestemd voor PL/SQL ontwikkelaars; kennis van Java is niet vereist.

We zullen in dit artikel kennismaken met het door Oracle als ‘vlaggeschip voor database design en development’ naar voren geschoven tool : JDeveloper. We kijken naar de betekenis van JDeveloper als ontwikkelgereedschap voor SQL en PL/SQL development. Ook kijken we naar enkele open source alternatieven voor ondermeer TOAD en PL/SQL Developer.

Download Artikel

 

Name Java/J2EE productiviteit in de overtreffende trap “ Oracle ADF en JHeadstart date Fri, 18 Mar 2005
Â(geschreven voor het april 2005 nummer van OGH Visie

Java is ontegenzeggelijk een blijvertje gebleken. Java/J2EE is een zeer wijd verspreid ontwikkelplatform, serieus te nemen door iedere organisatie die aan applicatie ontwikkeling doet. Echter, zeker voor organisaties die jarenlang ontwikkeld hebben met Oracle Forms, vaak in combinatie met Oracle Designer en mogelijk Headstart voor nog meer geavanceerde generatie, is de overgang naar het Java/J2EE platform enorm. Van een zeer productieve, erg gestructureerde ontwikkelomgeving naar een omgeving die nog complexer, veel minder gestructureerd en over het algemeen factoren minder productief is.

Oracle biedt met ADF (Application Developer Framework) ontwikkelfaciliteiten om de productiviteit terug te brengen in de applicatie ontwikkeling. JHeadstart release 10.1.2 voor ADF voegt aan ADF nog eens een overtreffende trap aan productviteit en structuur toe.

Waar Oracle Designer aan de ontwikkeling van Oracle Forms een grote mate van standaardisatie en productiviteit heeft toegevoegd door ondermeer het centraal en declaratief vastleggen van eigenschappen die door generatie op vele plaatsen in de applicatie kunnen worden toegepast, doet JHeadstart datzelfde voor ADF!

Downloaden artikel (Word Format)

 

Name Oracle Warehouse Builder 10g Paris Release  Oh ja, ook voor Data Warehouses! date Tue, 22 Mar 2005
ÂEen van de minder bekende producten uit de Oracle Developer Suite, waar ondermeer ook Oracle Designer, Forms, Reports en JDeveloper in zitten, is Oracle Warehouse Builder. Dit product heeft al een flinke geschiedenis, deels onder de naam Data Mart Suite. Sinds December is de zogenaamde Paris release van Oracle 10g Warehouse Builder in beta. Wij hebben bij AMIS geprobeerd deze release van alle kanten te bekijken. En dat zijn er nog al wat, want Oracle Warehouse Builder (OWB) is een tool om:

grafisch een database ontwerp te creëeren en de DDL te genereren; OWB kan een bestaand database design uit Oracle Designer inlezen SQL en PL/SQL code te genereren voor het overbrengen en converteren van data uit bron-tabellen naar een doelsysteem; deze code is geoptimaliseerd voor naar keuze Oracle 8i, 9i of 10g en maakt gebruik van de meest geavanceerde features uit de gekozen release zoals CASE, Merge, Multi Table Insert en pipelined Table Functions. Daarnaast bevat OWB een uitgebreide bibliotheek met standaard functies die kunnen helpen bij complexe operaties als Pivot en Unpivot van data. grafisch External Tables en SQL*Loader scripts te ontwerpen en genereren kwalitatieve en statische analyse te doen van data in een database – dit wordt ook wel data profiling genoemd; uit de analyse kunnen business rules geëxtraheerd worden; ook kan OWB code genereren om data op te schonen op basis van de business rules en correctie-regelsPL/SQL code te genereren die op intelligente wijze op basis van matching-regels en scores records uit verschillende tabellen kan matchen en mergen; hieronder valt bijvoorbeeld het matchen van NAW gegevens op basis van (deel van de) postcode maar ook op adres, naam, initialen etc. waarbij afhankelijk van de mate van matching een score wordt toegekend Een Discoverer End User Layer te genereren Een BI Beans applicatie te genereren Een Analytical Workspace te genereren Data Minining Modellen te ontwerpen,te genereren en te testen en oh ja, een Data Warehouse te ontwerpen, inclusief Dimensions, Hiërarchieën, Facts en Measures en Kubussen maar ook met de ETL processen om de data in het Data Warehouse te laden en te synchroniseren

In dit artikel gaan we met behulp van Oracle Warehouse Builder een kleine Business Intelligence applicatie ontwikkelen. We gaan uit van bron-data in een Oracle database en een Excel-file. Vanuit dat vertrekpunt ontwerpen we een target database, de transformaties om de data vanuit de bron naar deze database te laden en transformeren en een kleine BI Beans applicatie om enkele analyses uit te voeren en concrete vragen te beantwoorden.

Downloaden artikel (Word Format)

 

Name Eindgebruikers zijn Olifanten – Driedaags seminar ‘Effective Oracle by Design’door Oracle-fenomeen Ask-Tom Kyte date Thu, 24 Mar 2005
Â(geschreven voor het Maart 2005 nummer van Optimize)

Op 8, 9 en 10 februari verzamelden 65 zeer ervaren Oracle professionals zich in het Domstad College te Utrecht om Tom Kyte te horen spreken. Dit seminar bewoog zich op het grensvlak van de DBA, de ontwikkelaar en de architect. Belangrijke thema’s waren Performance, Applicatie Architectuur en Database Design, waardevolle features nieuw in 10g. De leidraad vormde het boek Effective Oracle by Design van Tom Kyte.

Zeven consultants van AMIS woonden dit seminar bij en op basis van hun ervaringen is dit artikel geschreven. Het schetst een beeld van de belangrijkste thema’s van dit seminar. Enkele intrigerende voorbeelden illustreren het verslag.

Downloaden artikel (Word Formaat)

 

Name AskTom Live – Drie dagen AskTom Live in Utrecht – met Tom Kyte date Mon, 04 Apr 2005
ÂArtikel voor OGH Visie, April 2005

Als je 65 zeer ervaren Oracle professionals in een zaal zet, zowel DBAs, architecten als ontwikkelaars afkomstig uit Nederland, Groot Brittannië, Duitsland en België,en je zet er een fenomeen voor die drie dagen lang kriskras de Oracle database doorkruist, dan heb je het AskTom-live seminar van jl. 8, 9 en 10 februari. Lex de Haan (NaturalJoin, OakTable Network en Oracle veteraan) had een prachtig evenement samengesteld door Tom Kyte (van AskTom in Oracle Magazine en vooral de asktom.oracle.com website) over te halen drie dagen lang te presenteren en vooral demonstreren. Onderwerpen als Bind-parameters, Testen en Tunen, Read- en Write-consistency, Materialized Views, Flashback, PL/SQL, Analytische Functies en 10g lekkernijen passeerden in hoog tempo de revue.

In dit artikel probeer ik enkele van de meest opvallende onderwerpen kort toe te lichten. Voor meer diepgravende achtergronden kan je terecht in het uitstekende boek van Kyte: Effective Oracle by Design (Oracle Press, 2003).

Download Artikel (Word format)

 

Name “Citius, Altius, Fortius” –Java Development met Oracle ADF en JHeadstart date Fri, 15 Apr 2005
Java: Is meedoen voldoende of is het doel toch winnen?In veel discussies over applicatie ontwikkeling met Java/J2EE technologie ontstaat, ongemerkt bijna, enige verwarring. Het Olympisch motto van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ lijkt plots opgang te doen – als het maar Java is, dan zal het wel goed zijn. Uiteraard is Java/J2EE een prachtige, uitdagende technologie met bijna ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van geavanceerde applicaties. Maar Java is het middel, niet het doel. Als middel heeft Java technologie enkele beperkingen, waardoor Sneller, Hoger en Sterker (Citius, Altius, Fortius) – dat andere Olympische motto – niet altijd uit de verf komen.De complexiteit, over elkaar heen buitelende vernieuwingen van tools en standaarden en bovenal de veelal sterk teleurstellende productiviteit dwingen tot kritische evaluatie van de inzet van Java. Dit artikel bespreekt hoe Oracle eerlijke doping biedt voor de Java ontwikkelaar: hoe kan de productiviteit worden opgevoerd zonder concessies te doen aan de regels – de standaarden – van het spel? Met het Application Development Framework (ADF) gecomplementeerd door JHeadstart release 10.1.2 hebben we een ongekend productieve, declaratieve en krachtige gereedschapkist.

In dit artikel zullen we met ADF en JHeadstart een applicatie ontwikkelen voor het beheer van incidenten. Deze volledig functionele applicatie – ARTIS – wordt gegenereerd op basis van declaratieve specificaties. De applicatie kan worden gedownload en -eventueel na verdere aanpassing – worden gebruikt voor je eigen bug-beheer.

Download artikel: citiusaltius_inJ2EE.doc (2Mb)

Zie ook de activiteit AMIS Query – 26 mei 2005 ADF en JHeadstart, tijd om de balans op te maken

 

Name Over de PARIS release van Oracle Warehouse Builder – Analyse van een Beta versie date Fri, 22 Apr 2005
Â(geschreven voor Optimize, juni 2005)

Oracle Warehouse Builder (OWB) heeft een wat ongelukkige naam. Het is een tool waarmee zoveel meer kan dan alleen het ontwerpen en genereren van een Data Warehouse. De naam is er waarschijnlijk ook de reden van dat OWB vrij onbekend en dus onbemind is gebleven, terwijl het een krachtig tool is voor ontwikkelaars die uiteenlopende taken moeten verrichten: van het maken van een database ontwerp tot het ontwikkelen van code voor data conversie, van het ontwerpen van Discoverer of BI Beans applicaties tot het bouwen van zeer efficiënte processen voor het laden van data uit externe bronnen. Daarnaast bevat de nieuwste release van OWB – 10gR2 – de Data Profiler, een tool voor met name Informatie Analisten of Technisch Ontwerper, om kwalitatieve en statische analyse te doen van data in een database. Uit de analyse kunnen business rules geëxtraheerd worden; ook kan OWB code genereren om data op te schonen op basis van de business rules en correctie-regels.

OWB maakt deel uit van de Oracle 9i en 10g Developer Suite, waar ondermeer ook Oracle Designer, Forms, Reports, Discoverer en JDeveloper in zitten. Veel organisaties hebben het tool dus al in huis, zonder het waarschijnlijk te gebruiken of zelfs maar te weten dat het er is. Ooit begonnen onder de naam Data Mart Suite bestaat het product in verschillende vormen al vele jaren. De 9i release in 2002 en de 10gR1 release van vorig jaar hebben OWB naar een heel volwassen niveau gebracht, vergelijkbaar met concurrerende producten van met name Informatica en Business Objetcs. Sinds December 2004 is de zogenaamde Paris release van Oracle 10g Warehouse Builder in beta. Deze nieuwe release is twee jaar lang onderwerp geweest van opgewonden marketing boodschappen vanuit Oracle. Er wordt erg veel interessante nieuwe en verbeterde functionaliteit in het vooruitzicht gesteld.

In twee artikelen gaan we kennismaken met deze nieuwste versie van Oracle Warehouse Builder die volgens de huidige planning in augustus in productie gaat. Deel twee verschijnt volgende maand en zal een uitgebreide introductie geven op de Data Profiler. In dit eerste artikel kijken we naar het ontwerp van een eenvoudig ETL (Extract, Transform en Load) proces om via een klein Data Warehouse tot een eenvoudig Management Informatie Systeem te komen. We gaan uit van bron-data in een Oracle database en een Excel-file. Vanuit dat vertrekpunt ontwerpen we een target database, de transformaties om de data vanuit de bron naar deze database te laden en transformeren, en een kleine BI Beans applicatie om enkele analyses uit te voeren en concrete vragen te beantwoorden.

Download artikel: OverOracleWarehouseBuilder10gParisRelease.doc

 

Name Oracle’s next generation of Busines Intelligence Tools – Drake goes to Paris to cook some BI Beans date Sun, 24 Apr 2005
This paper was written for the 2005 ODTUG Conference (New Orleans)Late 2004, Oracle commenced the Beta program for the new generation of Oracle Warehouse Builder 10gR2 (‘Paris release’), Discoverer (‘Drake release) and BI Beans. These new releases bring many great new features: much better integration between the tools, much more leveraging of the OLAP and DataMining capabilities of the RDBMS and much more productive and functionally rich design and development of Data Warehouses and BI applications.

In this paper I will share my experiences from this OWB Paris beta-program and the months afterwards, using a real world business case: the AMIS Technology Weblog (https://technology.amis.nl/blog). Starting from a single table that holds the visit-statistics for our WebLog (some 500,000 rows), I will demonstrate how to use OWB to design the Data Warehouse and the ETL process to load it as well as the foundation for Discoverer and BI Beans and Data Mining applications. This paper should give you a good indication of what especially Oracle Warehouse Builder can do for you – and what it can do better than in previous releases.Â

Download paper: jellema_odutg2005_owb.doc

 

Name ORACLE BPEL – INTEGRATING WORKFLOW WITHIN THE ENTERPRISE – SHORTCUTS FOR PL/SQL AND JAVA date Fri, 29 Apr 2005
ÂApril 2005; written for ODTUG 2005

The Oracle BPEL Process Manager – recently integrated with JDeveloper as well as the Oracle Application Server – plays a key part in the construction of a SOA (Service Oriented Architecture). BPEL is a worldwide standard for orchestrating web services and defining integrated business processes. The Oracle BPEL runtime engine can launch, monitor and audit process instances. Usually BPEL is associated with WebServices that typically span across several organizations. However, Oracle BPEL is also perfectly suited for workflow within your own organization. Oracle BPEL can invoke and integrate local Java or even PL/SQL processes without the overhead of full-blown WebServices.

Designing and implementing Business Processes could be envisioned as assembling service calls from a palette of interfaces, APIs, WebServices, manual interventions and other functional hooks, intermingled with simple flow logic such as decision points, parallel flows, loops and exception handlers. Being able to cross many technological borders as well as organizational limits is key to the importance and hence the success of BPEL.

In this article, I will first introduce a very simple PL/SQL program. It can be invoked to get a sales quote in the specified monetary unit, for a certain product, quantity and delivery date. The program makes use of a number of PL/SQL packages, and also invokes a WebService to get hold of the required currency exchange rate. This PL/SQL service is published as WebService, to make it available to our many customers around the world to call it from their applications.

Subsequently, I will demonstrate how we can implement the same business process of calculating the sales quote as a BPEL process. This should give you a clear idea of how you create a BPEL process using the Oracle BPEL Designer plugin for JDeveloper, how you invoke PL/SQL services and external WebServices from a BPEL process and how you can implement simple program logic in the process itself. We will see how to deploy the BPEL process to the Oracle BPEL Process Manager runtime environment in OC4J. Finally we will test-run the BPEL process and get a good feel for the management of BPEL processes using the BPEL Console.

Download: paper

 

Name Oracle 10g’s Finest – The Top 3 SQL and PL/SQL Features new in 10g date Mon, 02 May 2005
Oracle 10g does not have an abundance of new SQL and PL/SQL features compared to 9iR2. In that sense you could view 10.0.1 more like a 9.3 release. Or at least, that was my first impression when I started using 10g in June 2004. Ever since, I have discovered a number of new functions and features that can really be useful. In hindsight, I could have written this paper on useful 10g stuff for SQL and PL/SQL developers about quite a few topics.I have selected three that really stand out: SQL’s Model Clause for post-processing the query result set in a spreadsheet-like manner, the DBMS_FREQUENT_ITEMSET supplied package for SQL and PL/SQL-based data mining, and expression filters as a mechanism to record sets of search criteria and use these very efficiently in SQL queries. I will give a brief introduction to each of these features, including examples that should help you get going yourself.

Download paper: 10gs_Finest

 

Name Oracle Quiz on SQL and PL/SQL – See Water Burning (ODTUG 2005) date Sat, 07 May 2005
written for the 2005 ODTUG ConferenceThis paper presents a compilation of quirky questions, tantalizing puzzles and cheeky challenges that will have you wander among many interesting, useful and often surprising features and functionality, sometimes as old as Oracle 7.2, yet often overlooked and forgotten. While some of the stuff will challenge and astound even seasoned developers, most can be understood and appreciated by developers with intermediate programming skills in SQL and PL/SQL. I assure you that anyone reading will have ‘since when is that possible’ experiences!

Many of the topics in this paper are not entirely my doing. I do not live on an island and there are so many excellent writers on the internet that write articles, tips, suggestions etc. that have heavily inspired me. Tom Kyte, his books and his AskTom website should really be mentioned here.

By the way, most examples are taken from the Oracle 7Up workshop that we have developed at AMIS, to help Oracle developers familiar with SQL and PL/SQL as it was in Oracle 7, quickly get up to speed with the many really useful features that have been added ever since.Download the paper:amis_odtug2005_waterburning.doc

 

Name Practical JDAPI (WebForms 9i and 10g) (ODTUG 2005) date Mon, 16 May 2005
Have you ever done a Forms migration to 9i or 10g WebForms almost totally by hand but wanted to have it performed more in an automated fashion? Or are you trying to improve the quality of your hand built WebForms during development time, by automating QA on the fmb-files and by using quality reports? Or are you trying to automate your post-generation steps after Oracle Designer generates a form? In the recent past, while migrating an application from 6i to 10g, we had to and we used the Java Design-time API (JDAPI) to successfully complete many of these error-prone, time-consuming and often really boring tasks.Tips and techniques for using the JDAPI in the areas listed above are described and illustrated with demos in this paper. The JDAPI is a Java API for programmatically loading, creating, manipulating, compiling and saving Oracle Forms modules (forms, menus, pl/sql-libraries and object libraries) and it is distributed with Forms as part of Oracle Developer Suite (9i and 10g) and Oracle Application Server.

We used the JDAPI to create a toolbox helping us in the topics described above. The paper also demonstrates how you could combine your own written JDAPI code with the Forms-to-XML Java API to generate quality reports based on XML and easily publish the reports using the Oracle XSQL servlet. Finally the paper describes how you could use the JDAPI in combination with Oracle Designer to automate post-generation actions.

Download: paper

 

Name ODTUG 2005 Overzicht – Oracle Development Tools News uit New Orleans date Thu, 07 Jul 2005
Eind juni vond in New Orleans de jaarlijkse ODTUG (Oracle Development Tools User Group) Conferentie plaats. Deze conferentie is traditiegetrouw de plek waar Oracle prduct management nieuwe aankondigingen doet over de development tools, vooral Oracle Designer, Forms en Reports, de Business Intelligence Tools en natuurlijk JDeveloper. Daarnaast, en nog belangrijker eigenlijk, is het een conferentie waar ontwikkelaars uit 24 landen elkaar presentaties en demonstraties geven van de manier waarop zij in de dagelijkse praktijk de Oracle tools gebruiken.Dit artikel bevat een verslag op hoofdlijnen van die conferentie. Zie verder ook de berichten op de AMIS Weblog.

Lees artikel: Oracle Development Tools News uit New Orleans