Woensdag 22 april - Masterclass door Lucas Jellema - directe winst voor lopende projecten 13422386 1019544571447648 7687716130941590224 o1

Woensdag 22 april – Masterclass door Lucas Jellema – directe winst voor lopende projecten

 

Aanstaande woensdag 22 april presenteert Lucas Jellema de Masterclass ADF 10g. Deze special voor ADF ontwikkelaars met praktijkervaring bespreekt een aantal thema’s die voor vrijwel alle (lopen) ADF 10g projecten van belang zijn: look & feel, AJAX gebaseerde richness, navigatie en workflow, optimale integratie met en benutting van de database, toepassing van 3rd party en custom JSF componenten, export naar ondermeer PDF en Excel, betere inzet van ADF Data Binding, SaaS enabling van ADF applicaties en meer.

 

AMIS heeft sinds 2001 met Oracle’s Java technologie gewerkt en vanaf de introductie in 2004 ook met ADF. De ervaring van een groot aantal projecten is gebundeld in een flink aantal best practies en herbruikbare componenten. In deze masterclass krijgen deelnemers toegang tot selectie van die practices en de reusables. De broncode van de demonstraties is in veel gevallen direct inzetbaar op lopende ADF 10g projecten.

 

In de masterclass bespreekt Lucas per thema een aantal uitdagingen uit de praktijk. Stap voor stap werken we naar een mogelijke oplossing binnen het ADF framework en bouwen we ook de daarvoor benodigde code op. Alle – veelal non-functionele – requirements die we op deze manier tot stand brengen worden uiteraard gedemonstreerd en toegelicht. Deelnemers krijgen de beschikking over alle code-voorbeelden. Hieronder een meer gedetailleerd overzicht van onderwerpen die aan bod komen.

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op deze masterclass (woensdag 22 april, 9.30 uur, Nieuwegein) beschikbaar. Voor meer details en aanmelding kan je gaan naar AMIS Technology School – ADF Masterclass.

Thema’s en onderwerpen van de Masterclass ADF 10g

In verschillende thema’s bestrijken we het grootste deel van de technology stack in gebruik op ADF projecten, van database tot browser (JavaScript). Alle onderwerpen en voorbeelden zijn direct aan de praktijk ontleend, en worden nu in een stand-alone omgeving besproken en gedemonstreerd zodat de toepasbaarheid in je eigen project eenvoudig te bereiken is. Voorkennis van EMP en DEPT (Scott schema) is dan ook nuttig…

 

Het Super Model – doe meer met database en declaratief model

Haal meer uit SQL onder de Business Components (Analytical Functions, Aggregation, Hierarchical Queries, …)

Ontsluit de historie via Flashback Queries

Spelen met bind parameters

Zoeken in trees

Stap voor stap ‘drill down’ query operaties

 

Context gevoelige Navigatie en Workflow

Navigatie controller voor generieke, context gevoelige inter-pagina navigatie

Implementatie van context gevoelige bookmarking in ADF Faces

Recente Navigatie Historie (recent records facility)

Context gevoelige Deeplinking vanuit externe applicaties

Integratie van workflow & context gevoelige acties

Actionable emails

 

AJAX en Partial Page Refresh – breng de browser tot leven

Introductie van AJAX en het onderliggende JavaScript mechanisme

Introductie van AJAX & Partial Page Refresh in ADF 10g

Declaratieve refresh van afleidbare velden

Directe validatie en conversie

Automatische refresh van zichtbaarheid, style en andere attributen

Cascading, automatisch gefilterde selectielijsten

Partial Page Refresh voor niet ADF componenten

Implementatie van Google-achtige Auto-suggest voor input velden

Initiatie van PPR op willekeurige events (bijvoorbeeld key-events, mouse-events, focus of blur)

Programmatisch (server side) selecteren van PPR targets

Uitvoeren van JavaScript na afloop van een PPR request – bijvoorbeeld om ververste schermelementen te highlighten

 

When Looks Matterverbeter het uiterlijk en de interactie van de ADF applicatie

Analyse van alle invloeden op het uiterlijk van een pagina

Stap voor stap benutting van alle aanknopingspunten om de look & feel te beinvloeden, zoals configuratie en interne styling van ADF Faces componenten, inzet van een custom skin, toepassingen van externe stylesheets, inzet van 3rd party en custom JSF componenten,

Inzet van Component Decorators om render-output te verfijnen, gebruik van ServletFilter voor pagina rewriting en gebruik van JavaScript voor onload pagina manipulatie.

Gebruik van JavaScript om meer interactiviteit te bereiken, zoals de implementatie van hot-keys die met één toetscombinatie acties starten, maar ook table-row highlighting en fancy balloon help.

 

Implementatie van SaaS faciliteiten

Dynamische aanpasbaarheid voor applicatie beheerders en eindgebruikers

* user preferences en applicatie settings

* per organisatie of zelfs gebruiker aanpasbare schermteksten

* manipuleren van bestaande velden en toevoegen van extra velden

Integratie vanuit de ‘cloud’ met interne applicatie landschap en architectuur van SaaS gebruiker

 

Je hebt tabellen en tabellen – vele manieren om een tabel-pagina te versieren

Gebruiker-faciliteit: wijzig de volgorde van kolommen in een tabel en/of selecteer andere kolommen om te tonen

Export-faciliteiten naar ondermeer Excel en PDF

Table-row highlighting

Row level Balloon help

Partial Page Refresh in tabellen

Rij en cel highlighting