IT-beheer van morgen – hoe ziet dat eruit?

0

Wat is mijn visie op IT-beheer? Een lastige vraag. Want wat is vandaag de dag de essentie? Iedereen die zicht heeft op wat morgen komen gaat, is overmorgen waarschijnlijk een rijk man. Maar net als veel organisaties waar ik kom of mensen die ik spreek, beschik ook ik niet over een glazen bol. Jammer, want een glazen bol zou voor velen een uitkomst zijn in de snel veranderende wereld van IT.

Als je niet weet wat er op langere termijn op je afkomt, moet je zorgen dat je kunt inspelen op onverwachte veranderingen. Met andere woorden: je moet als organisatie wendbaar, ofwel Agile, zijn. Dit geeft je een voorsprong op concurrenten. Alleen staat deze wens om wendbaar te zijn in veel gevallen op gespannen voet met het takenpakket van de beheerafdeling van de organisatie.

De zorgvuldigheid van beheer

In veel beheerafdelingen zijn processen gebaseerd op  systeemdenken. Wanneer er nieuwe IT middelen worden aangeschaft, worden ze ‘in beheer’ genomen. Dit betekent dat de verantwoordelijke afdeling op methodische wijze de productiviteit, continuïteit en betrouwbaarheid borgt van het aangekochte product. De taken die nodig zijn om dit te kunnen garanderen, vormen veelal de basis voor een georganiseerde ‘stabiliteit’. Deze stabiliteit vormt een natuurlijke weerstand tegen veranderingen. Veranderingen die in deze tijd eerder norm dan uitzondering zijn.

Investeringen in IT moeten renderen

infrastructuur bouwblokkenDe beheerafdeling voorziet ook in een andere belangrijke taak. Voorafgaand aan de investering zetten organisaties de kosten en baten uiteen. Het globale idee is natuurlijk dat de baten de kosten overstijgen en op deze wijze de investering laten renderen. Nadat IT middelen in gebruik zijn genomen, krijgt de beheerafdeling de opdracht om de ‘Total Cost of Ownership’ te beperken. Vaak blijft hierdoor het middel zo lang mogelijk in gebruik, om op die manier de kosten te beperken. Over de werkelijke kosten en baten wordt vaak niet meer gesproken en er wordt dus ook niet overwogen of vernieuwing van IT middelen wellicht meer rendement oplevert.

Devaluatie

Wanneer je vandaag de dag een business case sluitend wilt maken, dient de terugverdientijd (ROI) drastisch te worden verkort. Dit heeft een prijsopdrijvend effect op de producten of diensten die een organisatie levert. Producten en diensten die in sterk concurrerende markten onder hoogspanning staan. Daarom wordt er vaak voor gekozen om te blijven aanmodderen met gedateerde IT middelen. Dit heeft zo nu en dan dramatische gevolgen.

Onhoudbaar

Mijn overtuiging is dat het IT investerings- en beheermodel voor veel organisaties onhoudbaar is geworden. Zeker voor organisaties waarvan de ‘core business’ buiten de IT ligt. Maar stilstand is achteruitgang. De kans is bijvoorbeeld groot dat de doorgewinterde timmerman van morgen failliet gaat zonder een profiel op werkspot.nl, een eigen website met online klachtenafhandeling en betrouwbare klantreviews.

Naar de Cloud

Ik ben van mening dat veel van de hierboven omschreven uitdagingen worden opgelost met de businessmogelijkheden die achter de “Cloud” schuil gaan. Toch wordt Cloud nog maar weinig door organisaties ingezet. De belangrijkste reden is dat het ‘Cloudproduct’ vaak nog niet of niet voldoende aansluit op de uitgangspositie en toekomstige wensen van de organisatie. Cloudproducten zijn nog niet altijd volwassen of een goede vertaling van het traditionele investeringsmodel. Ik weet echter zeker dat deze problemen binnen afzienbare tijd worden opgelost. Hoe de wereld er met Cloud precies uit komt te zien? Dat weet ook ik niet. Wel ben ik zeer benieuwd naar uw uitdagingen zodat we wellicht samen kunnen nadenken over de oplossingen van morgen.

About Author

Chris is Manager van de afdeling Business Continuity bij AMIS Services BV. Chris is sinds 2003 actief in de ICT branche. Tussen 2003 en nu heeft hij verschillende technische IT rollen vervuld en is zo in contact gekomen met uiteenlopende technologieën, methodologieën, ideeën, oplossingen en IT-innovaties. Met deze rijke ervaring ondersteunt Chris onze klanten bij het oplossen van hun uitdagingen. Zijn motto’s zijn: -Altijd opzoek naar de win-win tussen business en IT-technologie. -Eerst de juiste dingen doen en dan deze dingen juist doen. -Elk deur is ontworpen om geopend te worden. -Mensen maken het verschil, niet (perse) de technologie.

Leave a Reply