Citius, Altius, Fortius – Java Development met Oracle ADF en JHeadstart

1

We just published an article on ADF and JHeadstart 10.1.2 on our website: “Citius, Altius, Fortiusâ€? –Java Development met Oracle ADF en JHeadstart. It is written for and will be published in the June issue of Optimize, a Dutch Oracle Developer’s magazine. Unfortunately for some of you, it is in Dutch. However, there are some pretty pictures in it as well! I hope we will do an English version in the near future.

Java: Is meedoen voldoende of is het doel toch winnen?

In veel discussies over applicatie ontwikkeling met Java/J2EE technologie ontstaat, ongemerkt bijna, enige verwarring. Het Olympisch motto van ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ lijkt plots opgang te doen – als het maar Java is, dan zal het wel goed zijn. Uiteraard is Java/J2EE een prachtige, uitdagende technologie met bijna ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van geavanceerde applicaties. Maar Java is het middel, niet het doel. Als middel heeft Java technologie enkele beperkingen, waardoor Sneller, Hoger en Sterker (Citius, Altius, Fortius) – dat andere Olympische motto – niet altijd uit de verf komen.

De complexiteit, over elkaar heen buitelende vernieuwingen van tools en standaarden en bovenal de veelal sterk teleurstellende productiviteit dwingen tot kritische evaluatie van de inzet van Java. Dit artikel bespreekt hoe Oracle eerlijke doping biedt voor de Java ontwikkelaar: hoe kan de productiviteit worden opgevoerd zonder concessies te doen aan de regels – de standaarden – van het spel? Met het Application Development Framework (ADF) gecomplementeerd door JHeadstart release 10.1.2 hebben we een ongekend productieve, declaratieve en krachtige gereedschapkist.

In dit artikel zullen we met ADF en JHeadstart een applicatie ontwikkelen voor het beheer van incidenten. Deze volledig functionele applicatie – ARTIS – wordt gegenereerd op basis van declaratieve specificaties. De applicatie kan worden gedownload en -eventueel na verdere aanpassing – worden gebruikt voor je eigen bug-beheer.</>

Download artikel: citiusaltius_in_J2EE.doc (2Mb)

About Author

Lucas Jellema, active in IT (and with Oracle) since 1994. Oracle ACE Director and Oracle Developer Champion. Solution architect and developer on diverse areas including SQL, JavaScript, Kubernetes & Docker, Machine Learning, Java, SOA and microservices, events in various shapes and forms and many other things. Author of the Oracle Press book Oracle SOA Suite 12c Handbook. Frequent presenter on user groups and community events and conferences such as JavaOne, Oracle Code, CodeOne, NLJUG JFall and Oracle OpenWorld.

1 Comment

  1. Peter de Boer on

    Vraagje : ik ben op zoek naar de ARTIS demo. Is deze nog ergens beschikbaar ? Ik kan ‘m niet op Optimize.nl vinden.
    Bij voorbaat dank !